Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

300 ungdommer ansatt for å plante skog

Skogplanting: Per utgangen av mai har skognæringa sysselsatt over 500 norske arbeidstakere, blant dem 300 ungdommer, for å få plantene i jorda. (Foto: Valento media)
Skogplanting: Per utgangen av mai har skognæringa sysselsatt over 500 norske arbeidstakere, blant dem 300 ungdommer, for å få plantene i jorda. (Foto: Valento media)

Det har vært satset hardt på rekruttering av ungdom til sommerjobber i skogbruket. Til sammen har skogsamvirket, som består av Allskog, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og AT Skog, ansatt ca. 300 ungdommer for å plante skog denne sommeren.

I alt har skogsamvirket bestilt 25 millioner planter denne våren. De seinere åra har dette vært en jobb som er utført av utenlandsk arbeidskraft. I år, som i fjor, har koronaen satt en stopper for dette. Det er derfor satset storstilt på rekruttering av norsk arbeidskraft og særlig på ungdom, skriver Skogeierforbundet.

– Det har vært en respons som langt overstiger forventningene. Det at vi får med oss mange ungdommer er ekstra artig, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Annonse

Ungdommen får en god sommerjobbinntekt, og får samtidig med seg en viktig arbeidserfaring. Skogplanting er viktig for framtidas verdiskaping og for klima, mener Skorge.

Stortingsflertallet vedtok i april at skognæringa skulle få dekket ca. halvparten av merkostnaden for plantesesongen 2021.

– Dette har vært et viktig økonomisk grunnlag for satsinga på norsk arbeidskraft. Det er en kjensgjerning at norsk arbeidskraft er mer kostbart enn bruk av utenlandske arbeidstakere. Skognæringa har innrettet seg i tillit til stortingsvedtak i april og vi forventer at dette følges opp når revidert nasjonalbudsjett skal vedtas i midten av juni, sier Skorge.

Fortsatt er det ca. 20 prosent av skogplantene som skogsamvirket per i dag ikke har tilstrekkelig med hender til å få i jorda.

Neste artikkel

Mye grillkull fra tropisk skog