Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

28 arbeidsskadedødsfall i 2020

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020. Det ble registrert seks dødsfall i jordbruket.

Jordbruket: I 2020 ble det registrert seks arbeidsskadedødsfall i jordbruksnæringa. Her gikk det heldigvis bra. (Foto: Privat)
Jordbruket: I 2020 ble det registrert seks arbeidsskadedødsfall i jordbruksnæringa. Her gikk det heldigvis bra. (Foto: Privat)

Til tross for et annerledes år, der koronapandemien har preget arbeidslivet i stor grad, holder antall arbeidsskadedødsfall seg på samme nivå som vi har sett de senere årene, skriver Arbeidstilsynet.

I 2019 var det 29 arbeidsskadedødsfall, mens det i 2018 og 2017 omkom 27 arbeidstakere på jobb. Gjennomsnittet for siste tiårsperiode er 35 arbeidsskadedødsfall per år. De tre siste årene har det kun vært menn som har omkommet i arbeidsulykker.

– Selv om vi de siste årene har registrert et lavere antall arbeidsskadedødsfall enn tidligere, er hvert dødsfall ett for mye. Ulykker kan og skal forebygges, og det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk for å hindre at ulykker oppstår, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

75 prosent av dødsfallene

Bygge- og anleggsvirksomhet, transport og lagring, og jordbruk, peker seg ut med 75 prosent av arbeidsskadedødsfallene i 2020, skriver Arbeidstilsynet.

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringa med flest arbeidsskadedødsfall per år. Det er også den næringa med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall, mot ni i 2019. Gjennomsnittlig har det omkommet syv personer per år i næringa i siste femårsperiode.

To arbeidstakere i næringa omkom i fallulykker, to i trafikkulykker, én ble truffet av fallende gjenstand, én ble skadet av maskin, én veltet med dumper og én kjørte ut med ATV. Fire av ulykkene involverte kjøretøy i bevegelse. Tre av de omkomne i næringa var utenlandske arbeidstakere.

Annonse

Seks dødsfall i jordbruk

I 2020 ble det registrert seks arbeidsskadedødsfall i jordbruksnæringa. Dette er på samme nivå som 2018 og 2019, med henholdsvis fem og fire registrerte arbeidsskadedødsfall i næringa.

Landbruksmaskiner var involvert i tre av de seks ulykkene, derav to traktorulykker og én ulykke med skurtresker. Alle seks arbeidstakerne som omkom i jordbruksnæringa, var norske statsborgere.

Transport og lagring

Transport og lagring var den næringen med nest flest arbeidsskadedødsfall i 2020, med totalt syv arbeidsskadedødsfall. To av de omkomne var utenlandske statsborgere.

Til sammenligning var det fem dødsfall i næringen i både 2018 og 2019. Gjennomsnittet for de siste fem årene er også fem arbeidsskadedødsfall per år. Fem av de syv omkom i trafikkulykker, mens to arbeidstakere omkom i klemulykker. Én av trafikkulykkene medførte to arbeidsskadedødsfall.

14 av de 28 arbeidsskadedødsfallene i 2020 skjedde ved bruk av kjøretøy eller kjørbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin.

Kjøretøy og kjørbart arbeidsutstyr går igjen ved dødsulykkene hvert år. Det er mye energi involvert ved bruk av kjøretøy og annet kjørbart arbeidsutstyr, og når man mister kontrollen på energien kan det få fatale konsekvenser.

Neste artikkel

Innkvartering ved innreisekarantene må forhåndsgodkjennes