Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet tildeler en million kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier.

Får støtte: Follo, som består av Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, er blant kommunene som får støtte til jordvernarbeidet. Foto: Karl Erik Berge
Får støtte: Follo, som består av Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås, er blant kommunene som får støtte til jordvernarbeidet. Foto: Karl Erik Berge

Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD).

– Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Jeg har forventninger til at disse kommunene på den måten bidrar til å redusere nedbygging av dyrka mark, og at de kan være eksempler for andre kommuner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Regjeringa viderefører ordningen slik at det blir mulig for flere kommuner neste år.

Søknader som ble prioritert ved årets tildeling er kommuner hvor utbyggingspresset er stort, og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen.

Annonse

Ved søknadsfristens utløp var det 47 søknader fra til sammen 54 kommuner, noen søknader omfatter flere kommuner.

Follo (Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås), Gran (Gran, Lunner, Jevnaker og Nittedal), Ål, Melhus, Ørsta, Østre Toten, Ringsaker, Bærum og Vestvågøy.

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 dekar, målet skal nås innen 2025.

Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi i 2021.

Neste artikkel

Vil ha slutt på bønders produksjon av ferdigplen