Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

13 millioner utbetalt etter militærøvelsen

Antall skader på innmark er kommet opp i 214, og skademeldingene fortsetter å komme inn etter NATO-øvelsen Trident Juncture.

Erstatningsutbetalingene har passert 13 millioner kroner (per 3. desember), men det totale erstatningsbeløpet blir ikke klart før høsten 2019. Foto: Forsvaret
Erstatningsutbetalingene har passert 13 millioner kroner (per 3. desember), men det totale erstatningsbeløpet blir ikke klart før høsten 2019. Foto: Forsvaret

Major og miljøvernoffiser Marianne Bø sier at det er mer skade enn Forsvaret hadde håpet på. En av årsakene til dette er at øvelsen ble avviklet senhøstes i mildvær og regn.

Det har gitt mer skade på marka enn i februar-mars, da det norske forsvaret vanligvis holder større øvelser. Men nå hadde NATO bestemt tidspunktet, og som vertsnasjon måtte Norge forholde seg til dette.

801 skadesaker så langt

Marianne Bø opplyser at det i tillegg til skadene på innmark er meldt inn 48 saker om skade på utmark.

Totalt er det meldt inn 801 skadesaker og 46 klager etter øvelsen per 3. desember, slik at Forsvaret totalt har 847 saker å behandle hittil.

Erstatningsutbetalingene har passert 13 millioner kroner, men det totale erstatningsbeløpet blir ikke klart før høsten 2019.

– NATO-landene som har øvd skal være med og spleise på erstatningene. Et land som har forårsaket skade skal dekke 75 prosent, mens Norge dekker 25 prosent. Fordelingen gjelder skadebeløp over 10 000 kroner, opplyser Bø.

Mye å gjøre til våren

– Antall skader på innmark stiger dessverre fortsatt. De siste dagene har det kommet flere saker om skade på innmark, fordi avdelingene nå forlater områdene de har leid. Vi har avsluttet 60 prosent av sakene, men det er fortsatt mange igjen å ordne opp i. Det blir mye å gjøre til våren når snøen forsvinner, men en del saker som er dokumentert med bilder kan avgjøres i vinter, sier Bø.

Forsvaret holder på til alt er løst, og det kan meldes inn skader også til neste år.

– Vi forventer en del meldinger i august/september når grunneiere blant annet har inspisert hytteområder. Tyngre kjøretøyer kan også ha ødelagt rør, og det er ikke sikkert det viser seg før det tredje året, påpeker majoren.

Annonse

Hun regner også med at folk som ferdes i skog og mark vil finne søppel som Forsvaret må rydde opp i, og nevner som eksempel at hun nylig fikk melding om søppel som lå igjen fra 1995 et sted i Trøndelag.

Fornøyd med grunneierne

– Hvordan har samarbeidet med grunneierne gått?

– Det har gått fantastisk bra, og jeg vil takke grunneierne for at de har vært så hyggelige når de har ringt til skadetelefonen. Det hadde vært slitsomt hvis de hadde kjeftet og smelt. Vi forstår det hvis noen er frustrerte og sinte, men alle som ringer har vist forståelse for at Forsvaret må øve. Så forventer de at vi rydder opp, men siden det er blitt veldig mye skade rekker vi ikke over alt i år, sier major Bø.

Hun legger til at Forsvaret forsøker å unngå å bruke innmark fordi jorda er dyrebar og bøndenes livsgrunnlag, men Trident Juncture var spesiell fordi den var så stor.

– Mens Norge har en brigade, hadde vi besøk av fem brigader og to amfibiestyrker under øvelsen. 50 000 soldater med 10 000 kjøretøy deltok. Det siste materiellet vil bli transportert ut rett før jul. Italienerne var ført inn og blir de siste ut når de forlater Norge i romjula. De har holdt til i Lesja, sier Marianne Bø.

Mange skader, ingen klager

Mange bønder i Sør-Trøndelag deltok på informasjonsmøter med Forsvaret i forkant. Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan i Sør-Trøndelag Bondelag sier at grunneiere var engstelige for skader fordi mange personer og tunge kjøretøyer skulle ut på marka på en tid av året da man helst ikke vil ha ferdsel i det hele tatt.

Av trønderkommunene er det Oppdal og Rennebu som har flest skader.

– Det er meldt inn mange skader, men vi har ikke fått en eneste henvendelse fra medlemmer så langt med kritikk av Forsvarets behandling i etterkant. Skadene blir fulgt opp, men vi vet ikke totalomfanget før til våren. Det har også vært noe skade vi ikke hadde forutsett på grunn av utlendinger som ikke skjønte reglene.

– Det var også mindre øvelser i forkant av Trident Juncture, og noen skogeiere har vært misfornøyd på grunn av ødelagte skogsveier, spesielt på Hølonda i Melhus kommune. Også disse skadene blir nå meldt inn og taksert.

Vinterøvelse i Troms

Neste fellesoperative øvelse blir i Troms i mars 2020, og planleggingen begynner i januar.

– Vi skal lære av erfaringene fra Trident Juncture, og flere nasjoner sier de har lyst til å være med også i 2020. Tilbakemeldingene har vært utrolig positive til å øve utenfor avgrensede militære områder, slik den norske rekvisisjonsloven åpner for, sier major Marianne Bø ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Neste artikkel

Forventer at strømpris-veksten nå blir forhandlet om