Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

122 jerver kan felles i Norge

Lisensfelling starter 10. september og 122 jerver kan felles i Norge. Troms og Finnmark kan felle 34 dyr.

I noen regioner har rovviltnemnda satt begrensninger for antall hunndyr som kan felles. Når hunndyrkvoten er nådd vil jakta avsluttes selv om den totale kvoten ikke er fylt. (Foto: Erik Mandre/Shutterstock)
I noen regioner har rovviltnemnda satt begrensninger for antall hunndyr som kan felles. Når hunndyrkvoten er nådd vil jakta avsluttes selv om den totale kvoten ikke er fylt. (Foto: Erik Mandre/Shutterstock)

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. Dette nasjonale bestandsmålet er fordelt på fem av i alt åtte rovviltregioner i landet, som har sine regionale mål om ynglende jerv, skriver Rovdata.

Bestanden ligger over de regionale bestandsmålene i alle regioner som har slike mål. Da har rovviltnemndene myndighet til å fastsette fellingskvoter, blant annet for lisensfelling.

34 jerv i Troms og Finnmark

Nemndene har satt kvoten til totalt 122 dyr for lisensfellingen som starter 10. september og pågår til 15. februar neste år.

Region 8, Troms og Finnmark, har fått en kvote på 34 dyr (12 + 22), Møre og Romsdal og Trøndelag 30 dyr (region 6), Hedmark 22 dyr (region 5) og Nordland 16 dyr (region 7).

Annonse

62 ungekull

Jervebestanden har de siste årene ligget over bestandsmålet i Norge. Foreløpig tall hentet fra Rovdatas jerveteller viser 62 ungekull.

Statens naturoppsyn har avlivet tispe og/eller valper fra ni av disse kullene.

I noen regioner har rovviltnemnda satt begrensninger for antall hunndyr som kan felles. Når hunndyrkvoten er nådd vil jakta avsluttes selv om den totale kvoten ikke er fylt.

Det er også satt soner med delkvoter for lisensfelling i noen av regionene.

Rovviltnemndenes kvotevedtak er i enkelte regioner påklaget og Klima – og miljødepartementet fatter endelig vedtak om kvote.

Neste artikkel

Hundar er ikkje alltid snille