Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

10,3 milliarder tilskuddskroner på vei til norske bønder

Penger på konto: Det er i overkant av 38  200 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Bildet er fra Randsfjorden. (Arkivfoto)
Penger på konto: Det er i overkant av 38  200 foretak som får utbetalt produksjons- og avløsertilskudd denne uka. Bildet er fra Randsfjorden. (Arkivfoto)

Onsdag 17. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 10,3 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 38 200 jordbruksforetak.

Det er søknadene fra 2020 som er grunnlaget for utbetalingene, skriver Landbruksdirektoratet.

– Kommuner, statsforvalterne og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 19. februar, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet. –

Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig blir mange av disse innvilget på et senere tidspunkt.

Annonse

Datasett med blant annet oversikt over tilskuddsutbetalingene til det enkelte foretak blir publisert på Felles datakatalog – data.norge.no rundt uke 10.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 19. januar i år de endelige satsene for produksjonstilskudd og avløserttilskudd i jordbruket for søknadsåret 2020.

De endelige satsene er lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2020–2021, med unntak av kulturlandskapstilskuddet som er redusert fra 166 kroner til 162 kroner per dekar.

Neste artikkel

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger