Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utrygg framtid for Blæstad

Høgskolen Innlandet på Blæstad kan bli flyttet.

Frykter avvikling: – Jeg frykter utredningen vil gi en avvikling av Blæstad. Det vil være en hån mot landbruket og skolens fagfolk, sier tidligere Blæstad-student Truls Olve Terjesønn Hansen (t.v.) – her sammen med andre nestleder Brita Skallerud i Norges Bondelag og Blæstad-student Håvard Lindgaard. (Foto: Margrete Nøkleby/Bondelaget)

Høgskolen Innlandet på Blæstad i Hedmark har siden 2010 doblet antall søkere og elever. Allikevel kan skolen, med en historikk tilbake til 1923, bli flyttet.

Høgskolen i Innlandet utreder for tiden «hvordan sikre et robust landbruksfaglig miljø på lang sikt».

Utredningen avsluttes 1. mai i år, og det store spørsmålet er hva som skal skje med landbruksutdanningen på Blæstad like utenfor Hamar. Utdanningen er underlagt høgskolen, som igjen er en sammenslåing av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fra 1. januar 2017.

Frykter nedleggelse

Ett av alternativene er å samlokalisere Blæstad med landbruksutdanningen på Evenstad – den minste avdelingen ved Høgskolen i Innlandet.

Et annet alternativ er å fortsette aktiviteten som i dag, med to institutter hvor jordbruksaktiviteten ligger på Blæstad. «Andre alternativer» skal også belyses.

Les mer: Praksis sørger for god læring

Utfallet kan bli at all aktivitet opphører på Blæstad, hvis historikk går helt tilbake til 1923. Den gang var det småbrukerskole der.

– En samlokalisering vil helt sikkert bety en nedleggelse av høgskolens aktivitet på Blæstad. Det som utredes, er å flytte studiene til Evenstad. Hvis det skjer, har ikke høgskolen noe igjen på Blæstad, forteller instituttleder Fred Håkon Johnsen til Bondebladet.

«Blæstad er det beste varemerket Høgskolen i Innlandet har»

Tidligere student Truls Olve Terjesønn Hansen
Annonse

Skulle det bli nedleggelse, vil det skje til tross for en sterkt økende interesse for utdanningen.

– Ressursgrunnlaget er ikke vesentlig økt, men vi har i dag omtrent dobbelt så mange studenter og søkere som i 2010. I dag er det 130 studenter på campus, og i tillegg har vi et ganske populært samingsbasert studium i økologisk landbruk. Der er det inne et 80-talls studenter.

Blæstad

Har siden 1989 tilbudt bachelorstudier i agronomi og landbruksteknikk, i tillegg til en mastergrad i bærekraftig landbruk.

Historien strekker seg tilbake til 1923. Den gang var det småbrukerskole der. Fra 1969 til ’89 var det en landbruksmaskinskole.

Han viser til at det også i 2010 ble gjort en utredning av tilbudet på Blæstad. Den gang ble det fastslått at nettopp økt antall studenter skulle være hovedsatsingen. Skolen har dermed overoppfylt de målsettingene som ble satt den gangen, påpeker instituttlederen.

– Hån mot landbruket

Tidligere Blæstad-student, Truls Olve Terjesønn Hansen, mener det blir helt feil å flytte høgskolen.

– Blæstad ligger midt i smørøyet. Rundt skolen finner man mange ulike produksjoner, og det er kort vei til importører og forhandlere av landbruksutstyr. Jeg frykter at søkertallene vil gå ned ved en flytting. Evenstad er riktignok et unikt tilbud for studenter som trives i skog og mark, men studentene på Blæstad vil heller være i nærheten av et landbruksmiljø, sier han.

Hansen, som senere tok en mastergrad ved Ås-universitetet NMBU, beskriver studentmiljøet på Blæstad som helt unikt:

– Blæstad har betydning for den nasjonale rekrutteringen til landbruket, og Blæstad er det beste varemerket høgskolen har. Spesialister på traktorer, og alle i styrer og stell i landbruket, har gått på Blæstad. Jeg skrev bacheloroppgave der, i samarbeid med Kverneland, hvilket resulterte i at jeg fikk jobb hos redskapsleverandøren. Bransjen stiller opp med redskaper for skolen, men også dette vil svekkes om tilbudet flyttes. Jeg frykter utredningen vil gi en avvikling av Blæstad. Det vil være synd, siden alle krav er innfridd. Det vil være en hån mot landbruket og skolens fagfolk.

Neste artikkel

Utfordrer jordloven