Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skorge om ulvevedtak: – Politisk beslutning i juridisk drakt

Per Skorge mener ulvevedtak ikke holder vann.

Stortinget med klar beskjed: – Vi kan ikke se at det er noe juridisk hinder for at bestandsmålet følges, sier Per Skorge.

Bondelagets generalsekretær Per Skorge mener beslutningen om å stanse lisensjakten på ulv i sonen er første skritt i å bygge opp en større bestand.

– For en del av dem som ønsker mer ulv ser det ut til at målet helliger midlet. Her tar de første steg, og slipper ulvebestanden løs i områder nær beitedyr. Hvis det skjer vil det etter hvert ikke være sau igjen på beite i disse områdene heller, og ulven kan da gradvis spre seg. Ettersom det ikke blir sau igjen på beite blir det heller ikke noen tap, sier han.

Uenig i juss

Miljøminister Vidar Helgesen mener både norsk lov og Bernkonvensjonen hindrer lisensjakten. Det argumentet kjøper ikke Skorge.

– Dette er en politisk beslutning ikledd juridisk drakt. Vi var i begynnelsen litt i stuss om det faktisk kunne være et juridisk problem, men har blitt mer og mer sikre på at det ikke er det. Utmarkskommunenes sammenslutning har også konkludert med at det lovavdelingen har brukt et for snevert grunnlag. Stortinget har gitt klar beskjed, og vi kan ikke se at det er noe juridisk hinder for at bestandsmålet følges, sier generalsekretæren.

Han er ikke alene om å trekke påstanden i tvil.

– Debatten foregår som om Justisdepartementet lovavdeling har avgjort hva som følger av loven og av Bernkonvensjonen. Både statsråden og andre argumenterer som om lovavdelingen var en domstol. Derfor er det viktig minne om at det ikke er tale om noe mer enn en departementsuttalelse. Den kan være mer eller mindre god. Men en slik uttalelse avgjør ikke hva som følger av lov eller traktat, og den binder ingen, sier jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo til Nationen.

Rom for skjønn

Ifølge Smith er det rom for å bruke skjønn.

– I denne sammenheng er det også viktig å nevne at både loven og Bernkonvensjonen opererer med til dels svært skjønnsmessige kriterier. Dette innebærer åpenbart at det kan være er rom for flere syn på hvordan hovedkriteriene skal tolkes, sier Smith til Nationen.

Annonse

Skorge mener det ikke bare er beitedyr som kan gi grunnlag for felling.

– I Sverige har Høyesterett vurdert hele bredden av ulemper og interesser, ikke snevert på beitedyr. Slik er også naturmangfoldsloven vår, mener Skorge.

Mener Frp har ansvar

Generalsekretæren mener Frp har like mye ansvar for vedtaket som Høyre.

– Frp driver med dobbeltkommunikasjon. Jeg mener det er utenkelig at Vidar Helgesen og Erna Solberg har stoppet ulvejakta uten minimum å avklare det med Siv Jensen. Frp er fullt ut ansvarlige for regjeringens vedtak, sier han.

Siv Jensen har ingen kommentar til Skorges vurdering. For Bondelaget er det viktig at det ikke kommer et nytt kompromiss på toppen av ulveforliket.

– Dersom regjeringen for eksempel sier de skal ta ut flokken utenfor ulvesonen og vurdere endringer i naturmangfoldsloven, er vi i verst tenkelig situasjon. Da har vi knapt fått noe som helst, og regjeringen kan hale saken ut i langdrag. Det er viktig at KrF og Ap som parter i rovviltforliket står klippefast på at bestandsmålet skal følges opp, og ikke går inn og gjør noe nytt kompromiss på toppen av kompromisset fra i fjor, sier Per Skorge.

Åpent brev

Styret i Bondelaget har skrevet et åpent brev til Erna Solberg. I brevet argumenterer de for at vedtaket ikke holder vann juridisk, og er et rent politisk vedtak. Dette brevet kan leses i sin helthet på Bondelaget.no.

Neste artikkel

WWF tapte ulverettsaken mot staten