Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rogaland har mest innmarksbeite

95 prosent brukes til grovfôrproduksjon og innmarksbeite.

Rogaland har vel 20 prosent av landets produksjon av melk, storfekjøtt og lam, noe som krever store arealressurser. Bildet er fra Rennesøy. (Foto: Oscar Puschmann, Nibio)

Rogaland har mest innmarksbeite i landet. Vel 95 prosent av jordbruksarealet i Rogaland brukes til grovfôrproduksjon og innmarksbeite.

Det gir grunnlag for høy produksjon av melk, storfekjøtt og lam, skriver Nibio.

– Med nesten 45 prosent innmarksbeite er Rogaland det absolutt fremste beitefylket i landet, sier Geir Skadberg, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland.

Skadberg mener innmarksbeitene er avgjørende for verdiskapingen, som i stor grad er tufta på ulike husdyrproduksjoner.

44 prosent fra melk

Nibios arealbarometer viser at jordbruksarealet i fylket utgjør om lag 1 061 000 dekar. Det er 12 prosent av landarealet i fylket, og tilsvarer tre og en halv ganger størrelsen på Sandnes kommune, skriver Nibio.

– Nesten hele jordbruksarealet i fylket er gras. 44 prosent av verdiskapinga i jordbruket er fra melkeproduksjon, sier landbruksdirektøren.

Annonse

Rogaland har også ca. 30 prosent av samlet svinekjøtt-, egg- og fjørfekjøttproduksjon. Det krever mye areal til spredning av gjødsla.

– Rogaland har mye innmarksbeite som er kultiverte arealer, men som ikke kan høstes maskinelt, forklarer avdelingsleder Jostein Frydenlund i Nibio.

– Det forklarer det jordbruket vi ser i fylket, i stor grad basert på grasproduksjon og gode beiter. Samtidig er det synergier å hente på at de samme arealene er spredeareal for gjødsla fra husdyrproduksjonen, sier Frydenlund.

Sterk økning på grønnsaker

I perioden 2003 til 2016 viser arealbarometeret at antall dekar brukt til grønnsakproduksjon er økt med nær 30 prosent. Samtidig er antall foretak redusert med 56 prosent.

– Den totale verdiskapingen på bondeleddet og den bondeavhengige industrien er i Rogaland på 5,7 milliarder kroner årlig. Det er rett og slett kraftfullt, sier Skadberg.

Neste artikkel

– Jeg har fått mye pes som lokallagsleder