Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsket nye ulveinnspill fra jurister – de fleste takket nei

Årsaken var regjeringens omfattende ønsker, og kort tidsfrist.

Ulveforvaltning: Regjeringen har bedt en rekke ledende jurister vurdere tolkningen av Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven på ny, slik Stortinget har bedt om i den mye omtalte «ulvesaken». Men de fleste forespurte har takket nei. (Foto: Lars Gangås/Statens naturoppsyn)

Klima- og miljødepartementet har i senere tid vært i kontakt med en rekke ledende miljø- og folkerettsjurister ved landets universiteter og høyskoler. Bakgrunnen er at departementet ønsker å få flere vurderinger av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen i tilknytning til forvaltningen av ulv.

Henstillingen kommer som følge av Stortingets marsjordre gitt 31. januar om å fremme en ny ulvesak innen 10. mars 2017. I denne saken skal det fremgå hvordan ulveforvaltningen kan gjennomføres i tråd med fjorårets ulveforlik på Stortinget.

Les også: – Grensen er nådd!

Men det har vist seg vanskelig å få juristene til å ta på seg jobben med å vurdere lovverket på ny. Det opplyser Klima- og miljødepartementet selv på sine nettsider tirsdag denne uka:

«Departementets samlede ønsker er omfattende og tiden som er til rådighet er kort. De fleste som er kontaktet, har derfor ikke kunne påta seg oppdraget», heter det.

Annonse

Noen har imidlertid sagt ja: Professor Geir Ulfstein og professor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslo har, etter avtale med departementet, påtatt seg å vurdere Bernkonvensjonen og en begrenset del av naturmangfoldloven.

Bakgrunnen for saken er Klima- og miljødepartementets behandling 20. desember 2016 av klager på lisensfelling av inntil 32 ulver i ulvesonen og Osdalsreviret. Departementet konkluderte med at skadeomfang og skadepotensial for de aktuelle ulverevirene er svært begrenset, samt at det foreligger andre tilfredsstillende løsninger enn lisensfelling.

Les også: Regjeringen vil utvide ulvejakta

Neste artikkel

WWF tapte ulverettsaken mot staten