Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oikos: – Må gå fra fine ord til handling

Nå må Stortinget ta ansvar, sier Økologisk Norge

Forventer mer enn ord: Både Bondelaget og Småbrukarlaget brøt med staten under årets jordbruksforhandlinger. Nå går oppgjøret til Stortinget, som skal fatte sitt vedtak 16. juni. Oikos - Økologisk Norge har klare forventninger til at Stortinget da følger opp egne formuleringer og føringer. (Foto: Anders Sandbu)

– Oikos - Økologisk Norge støtter kravet om at økt produksjon av mat i Norge må baseres på norske ressurser, Nå er det opp til Stortinget å gjøre fine ord til handling. uttaler styreleder Jostein Trøite etter tirsdagens brudd i jordbruksforhandlingene.

Han er klar på at det trengs mer, og ikke mindre, produksjon i de områdene som er truet med gjengroing og nedlegging av gårdsbruk. Og at Stortinget må være sitt ansvar bevisst, når oppgjøret skal behandles der 16. juni.

Les også: Pål Farstad om bruddet: – Sett dere ned igjen

– Vi har klare forventninger til at Stortinget følger opp sine formuleringer om å styrke små og mellomstore bruk, tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og sist men ikke minst styrke økologisk landbruk som spydspiss for et mer bærekraftig landbruk i hele Norge, sier Trøite.

Annonse

Tirsdag 23. mai blir det en stor markering i Oslo. Markeringen avsluttes med appeller foran Stortinge, hvor mange av medlemmene i Oikos vil benytte anledningen til å sende et klart signal til Stortinget om å vedta en økologisk forsvarlig landbrukspolitikk, opplyser styrelederen i Oikos - Økologisk Norge.

Les også: Brudd i jordbruksoppgjøret

Neste artikkel

Krever ekstra uttak av jerv i Finnmark