Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MRSA-offer får erstatning likevel

Netsen to år tok det for John Roger Ekren å vinner frem.

Får erstatning: John Roger Ekren falt mellom to stoler da han ble offer for MRSA. Han ble nektet erstatning for sanering siden fjøset stod tomt da bakterien ble påvist. Nå har Landbruksdepartem entet snudd. (Arkivfoto: Øystein Heggdal) )

I nesten to år har et MSRA-fjøs stått usanert på tunet til John Roger Ekren. Nå har klagen hans ført fram: Han får likevel penger til å sanere. Hva som skjer om andre faller i det samme «hullet» i regelverket, er fortsatt usikkert. Det er stor glede etter Landbruksdepartementets avgjørelse om at John Roger Ekren i Verdal likevel får erstatning for å sanere fjøset sitt. Men det er også skuffelse.

– Jeg er glad for Ekren får erstatning, men skuffa over at de ikke har tettet hullet i forskriften, sier Anja Fyksen Lillehaug i Norges Bondelag.

Falt mellom to stoler

I starten av 2015 brøt det ut LA-MRSA i Trøndelag. Smitten skulle utryddes av hensyn til folkehelsa, så kontaktbesetningene måtte kontrolleres.

En av dem var et fjøs på tunet til John Roger Ekren, som han hadde leid ut.

Det stod tomt da Mattilsynet kom for å ta prøver. Det skulle bli starten på en lang kamp.

Det ble påvist MSRA-smitte i Ekren-fjøset, men siden fjøset var tomt kom det naturlig nok ikke noe vedtak om å slakte dyr.

Et slikt vedtak er en forutsetning for at staten skal dekke utgiftene for å sanere fjøset, ifølge erstatningsforskriften.

Dermed falt Ekren mellom to stoler: Han hadde et grisefjøs med MRSA-bakterier – men han fikk i motsetning til andre svineprodusenter ingen penger til å sanere bort bakterien.

Tikkende MRSA-bombe

En sanering er svært dyr. Ekren sørget for en grovvask av fjøset, for å unngå fluer og gnagere, men ellers ble fjøset stående, som det han selv omtalte som en tikkende MRSA-bombe.

Etter at Ekren hadde fått to avslag i Landbruksdirektoratet, gikk saken til Landbruksdepartementet.

Advokat Ingolf Holmen i Advokatfirmaet Seland Orwall argumenterte på Ekrens vegne primært for at dyreeier har rett på erstatning etter Matloven, selv om det ikke er gitt pålegg om å avlive dyr, og sekundært for at Ekren må få dispensasjon fra forskriften. Det er det mulig å gi dersom «særlige grunner tilsier det».

Nå har departementet gitt Ekren dispensasjon.

Mattilsynet: Bør endre loven

Det er Mattilsynet glad for.

– Vi er godt fornøyde med at Landbruksdepartementet har omgjort vedtaket, sier Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef ved seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Matlovens paragraf 22 er utgangspunktet for retten til erstatning. Det er lett å se at den er litt gammeldags. Den setter som betingelse at det er husdyr i et husdyrhold. I dag er det flere produksjonsformer hvor «alt inn, alt ut» er et fornuftig smitteforebyggende tiltak. Da passer ikke loven så godt. Da vil slike tilfeller oppstå, sier hun om Ekrens situasjon.

– Bør lovgiver forandre loven?

– Ja, dette er en uheldig formulering slik dagens husdyrhold er, sier Baalsrud. Flere kan komme i Ekrens situasjon, erkjenner hun.

– Vi kan ikke love å ikke ta prøver i tomme hus. Vi er en beredskapsorganisasjon. Det er bedre at lovverket oppdateres. Men det gjøres ikke over natta, sier Baalsrud.

– Hvis vi finner smitte og skal følge opp kontaktbesetninger, vil dette kunne skje, sier hun.

– Da kan dere ikke vente med å ta prøver?

«Jeg vil ikke ha dette sirkuset en gang til»

John Roger Ekren
Annonse

– Nei, vi kan ikke det.

– Så dette kan skje igjen?

– Ja. Derfor er det et godt signal fra departementet at folk ikke bør være bekymret for å drive fornuftig smittevern, med tomperioder. Jeg tolker svaret fra departementet slik. De har vist at de har respekt for gode, smitteforebyggende tiltak, sier Karen Johanne Baalsrud.

– Mindre farlig enn før

Men John Roger Ekren har dårlig erfaring og slapper ikke av, ettersom hullet han falt i, ikke er blitt tettet. Han ønsker ikke å slippe MRSA-jegere inn i fjøset sitt i tomperioder, eller like før.

Ingolf Holmen var Ekrens advokat. Han mener faren for å måtte ta hele regninga selv, er blitt mindre etter departementets avgjørelse – men at den ikke er borte.

– Det er ikke sikkert at man vil få dispensasjon. Men puljeinnsett med «alt inn, alt ut» er mindre farlig enn før, for da avviste de blankt erstatning dersom man var mellom to innsett, sier han, og viser til at Ekren nå har fått dispensasjon.

Også han mener regelverket må endres.

– Det er et hull i regelverket i dag. Det burde de tette med en forskriftsendring, ikke med dispensasjoner. Etter min mening er ikke forskriften i henhold til lovens formål, sier Holmen.

Logisk brist at hullet finnes

Geir Heggheim, styreleder i Norsvin, sier at han er svært letta over at fornuften har seira til slutt, slik at Ekren får erstatning.

– Både Norsvin og begge faglagene har vært krystallklare på at dette hullet må tettes. Det er en logisk brist at hullet fortsatt er til stede, sier han.

– Det er veldig forskjellige driftsopplegg i svinenæringa. Hvis vi skal ta opp kampen mot MRSA-bakterien, kan vi ikke ha en situasjon der det er avgjørende om huset er tomt eller ikke, når du blir kontaktbesetning. Noen driver med «alt inn, alt ut», og da står huset tomt av og til, mens andre driver kontinuerlig og har aldri tomt hus, sier Heggheim.

Kan ikke gjøre jobben selv

Ekren innhenter nå anbud for å sanere fjøset. Han kan ikke gjøre jobben selv, for han har egne griser i nabofjøset.

– Det siste jeg vil gjøre, er å dra MRSA over dit. Verken jeg eller de som jobber for meg, kan arbeide i fjøset som skal saneres. Jeg vil ikke ha dette sirkuset en gang til, sier han.

Verdalsbonden syns situasjonen han har vært i de siste to årene, er forferdelig urettferdig.

– Jeg vet ikke om noen annen næring der du kan få beskjed om å bruke dine penger til å betale det norske samfunnets sosiale kostnader, sier Ekren.

Selv om saken nå har løst seg, har han hatt tap på grunn av regelverket.

– Jeg har gått glipp av to års leieinntekt på fjøset, sier Ekren.

Men nå kan han se framover igjen.

– Jeg vil leie ut fjøset igjen, dersom jeg finner noen som vil leie. Jeg vil selvfølgelig ta et innsett selv først, slik at man får testet fjøset for MRSA. Jeg er nødt til å gjøre det. Da må jeg gå noe ned i produksjon i det fjøset jeg bruker i dag, sier John Roger Ekren.

Neste artikkel

Nye smittekrav til svinebønder