Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Går over i en vanskelig fase

Fortsatt stor avstand mellom partene i oppgjøret.

Ny fase i oppgjøret: – Vi går nå over i en fase med vanskelige punkter, sier generalsekretær Per Skorge (midten) i Norges Bondelag fredag formiddag. Her sammen med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i Landbruksdepartementet under overleveringen av jordbrukets krav til jordbruksoppgjøret 2017. (Foto: Stian Eide)

Tirsdag denne uka kunngjorde Jordbrukets forhandlingsutvalg at det ønsker å gå til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018. Nå går partene over i en krevende fase der de tester ut hverandres forhandlingsvilje.

Flere vanskelige punkter

Vi er gjennom prosedyrene, som er en avklaring av de ulike partene standpunkt i hver enkelt sak. Vi kjenner nå hverandres ståsted grundig. Nå blir det neste å samle dette materialet for å teste ut hverandres forhandlingsvilje og evne til å komme fram til gode, konstruktive løsninger. Vi går nå over i en fase med vanskelige punkter, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag fredag formiddag.

Les også: Starter forhandlinger

Etter planen skal oppgjøres være landet mandag 15. mai. På spørsmål om når man kan vente en avklaring, svarer han:

– Å belyse hverandres standpunkt er alltid et bidrag til å komme fram til en løsning, men avstanden er stor. Jeg ser ikke bort fra at vi trenger helga på oss.

Les også: Forskere delt i synet på brudd-risiko

– Svarer ikke på utfordringene

Annonse

Staten tilbyr bøndene 410 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Landbruket ba om en økning på 1 450 millioner kroner, først og fremst finansiert gjennom en økning i budsjettstøttten. Rammen utgjør en potensiell inntektsøkning på 31 700 kroner per årsverk. Statens tilbud legger opp til at landbruket heller skal ta ut 250 millioner kroner i inntektsvekst i markedet.

– Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, uttalte leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, etter fremleggelsen av tilbudet.

Selv om Stortinget i jordbruksmeldingen vedtok at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal tettes foreslår regjeringen at bøndenes inntekt skal øke med 2,25 prosent. Andre grupper øker med 3,1 prosent.

Les også: Forsell: Må ha markedsbalanse for inntektsløft

Neste artikkel

Krever ekstra uttak av jerv i Finnmark