Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vedtok jaktkvote på 36 ulv til vinteren

SV og MDG stemte mot lisensjakt i ulvesona.

Foto: Colourbox

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold har i dag besluttet hvor mange ulv de foreslår lisensjakt på til vinteren. Lederen i rovviltnemndai Hedmark sier til Bondebladet at de har vedtatt en kvote på inntil 36 ulv.

– Vi vedtar egentlig hvor mange ynglinger som skal tas ut, ikke antall individer. Vi har vedtatt at Slettås-flokken, Osdals-flokken og Julussa-flokken kan tas ut. Det blir til sammen inntil 24 ulv i sona og 12 ulver utenfor, sier Arnfinn Nergård (Sp).

Hedmark fikk flertall

Hedmark har sin egen rovviltnemnd, mens Oslo, Akershus og Østfold har en felles. De har fem medlemmer hver, og stemmer i fellesskap over vedtak.

– Det er sekretariatet i Oslo Akershus og Hedmark som utarbeider felles innstilling, og de hadde foreslått å ta ut bare Osdals og Julussaflokken. Fra Hedmark fremmet vi forslag om å ta ut Slettås-flokken i tillegg, og det ble vedtatt med våre fem stemmer pluss stemmen til Trygve Einar Westgård fra Akershus, sier Nergård. Westgård representerer Arbeiderpartiet.

Osdal- og Julussa-flokkene er begge to helnorske flokker, og holder i hovedsak til utenfor ulvesonen. Stortinget har vedtatt at Norge skal ha mellom fire og seks ynglinger, og at flokker som lever på begge sider av svenskegrensa skal telle som en halv yngling. Mens Slettås-flokken er Osdal- og Julussa-flokkene er helnorske er Slettås-flokken ifølge Nergård i den siste kategorien.

Bestandsmål

Dersom nemndenes vedtak blir fasit for hvor mye ulv som blir felt i vinter er han trygg på at vi vil ha minst fire ynglinger, men er ikke like sikker på at vi ikke får flere enn seks.

– Nei, det er jeg ikke trygg på. Slik jeg vurderer det er sjansen større for at vi havner over enn under. Jeg synes det er vanskelig å være bastant på om vi havner over, men med det betydelige antallet revirmarkende par vi har blir jeg overrasket om vi ikke gjør det, sier han.

Før nemndene gikk til votering på hvor mange ulv som skulle tas ut, måtte de behandle et forslag om ikke å ha lisensjakt i ulvesona i det hele tatt.

– Det var to som stemte for å ikke ha lisensjakt innenfor sona. Det stemte vi over først, og det ble forkastet med åtte mot to, sier Nergård.

Forvaltning

Ifølge Nergård var de to som stemte mot jakt i sona Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Øyvind Solum (MDG). Solum er leder i nemnda for Akershus, Oslo og Østfold.

– Vi stemte mot vedtak om felling i år, men det er ikke noen kategorisk stemming om at det alltid skal være slik, sier Solum.

Han mener vedtaket i nemnda, som han stemte mot, setter den norske ulvebestanden i fare.

Annonse

– Det er fort vekk halvparten av individene i den norske ulvebestanden det er snakk om. Vi hadde fire helnorske ynglinger i fjor, og vedtaket legger opp til å ta ut to. I tillegg skal en av grenseflokkene tas ut. Da står vi i fare for å gå under bestandsmålet. Vi kan ikke være sikre på at det blir ynglinger der det var det i fjor, og heller ikke at de revirmarkerende parene uten yngling i fjor kommer til å yngle.

– Er det ikke rimelig å tro at revirhevdende par kommer til å yngle?

– Ikke nødvendigvis. Det er ikke alle par som får barn hvert år, og fordi det er relativt høy inavlsdel er det mer usikkerhet enn det ville vært med andre dyr.

Tror på reprise

Som kjent grep miljøminister Vidar Helgesen inn og omgjorde rovviltnemndenes vedtak om jakt i fjor. Solum mener det er sannsynlig at departementet kommer til å endre vedtaket også i år.

– Ja. Om den blir helt stanset vet jeg ikke, men jeg tror departementet vil gripe inn og justere antallet ut fra deres avveining av loven, sier han.

Ønsker større uttak

Einar Frogner i Bondelaget er glad for at Slettåsflokken er inkludert.

– Det som er bra med at Slettås-flokken skal tas ut er at det både tas hensyn til de som bor i sona, og at det er fullt av ulv i sona. Vi ser i Hurdal og på Gran konsekvensene av at det er fylt opp lenger øst, sier Frogner.

Han tror Arnfinn Nergård i Hedmark får rett i at vi også neste år kommer til å ha mer ulv enn Stortinget har vedtatt.

– Ja, det er jeg helt sikker på at han har rett i. Det er ikke dokumentert, og forvaltninga må gå ut fra det SNO har dokumentert. Ut fra allmennkunnskap og logisk sans er det all grunn til å tro det Arnfinn mener er helt rett, sier Frogner.

I motsetning til Solum tror ikke Frogner departementet kommer til å gjøre om på vedtaket.

– Jeg forutsetter at vi ikke får det, og den økningen i bestand og spredning på grunn av manglende uttak gjør at vi ikke får det.

Neste artikkel

Sp vil foreslå lavere bestandsmål