Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Blir ikke reelle forhandlinger

Denne ramma gir svært lite handlingsrom, mener Bartnes.

Venstre har lagt fram et forslag til jordbruksavtale med ei ramme på 625 mill kroner, og ber partene i jordbruksoppgjøret om å møtes til nye forhandlinger. (Arkivfoto: Linda Sunde)

Tre dager før Stortinget etter planen skal behandle jordbruksavtalen for 2017, ligger det tre forslag på bordet:

Regjeringas opprinnelige tilbud med ei ramme på 410 mill kroner, Venstres forslag med ei ramme på 625 millioner og KrF og opposisjonspartienes forslag med ei ramme på 790 millioner.

Regjeringa har varsla at de vil stemme for Venstres forslag.

Slik oppsummerer leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes status for årets jordbruksavtale, etter at Venstre brøt forhandlingene med KrF og opposisjonspartiene før helga.

– Lite handlingsrom

– Det blir ikke reelle forhandlinger, og det blir krevende å få til en god løsning. Størrelsen på ramma bestemmer handlingsrommet, og med denne ramma er handlingsrommet svært lite. I praksis tvinges vi tilbake til å forhandle på en økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive under på, sier Bartnes til bondelaget.no.

Les mer: Bartnes: – Gode og viktige signaler

Venstre går inn for en avtale som gir mindre inntektsmuligheter for bonden enn for andre grupper, mener bondelagslederen.

– De støtter også flere av grepene i statens tilbud som jordbruket ikke kunne gå med på. Det handler blant annet om store omfordelinger mellom bønder. Å ta midler fra noen bruk og gi til andre, gir ikke utvikling totalt sett for jordbruket, sier Bartnes.

Annonse

Dersom Venstre står fast på 625 mill. kroner, vil Venstre være ansvarlig for at en historisk mulighet om å få operasjonalisert inntektsmålet med kronemessig lik inntektsutvikling ikke vil få flertall på Stortinget, skriver Småbrukarlaget i en pressemelding.

– Dette er et svik som handler om mye mer enn jordbruksavtalen for 2018, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Mener Dale har fått frie tøyler

Geir Pollestad (Sp) mener innstillingen fra flertallet i næringskomiteen er en blankofullmakt til regjeringen og Frp-statsråd Jon Georg Dale.

– Venstre har i realiteten gitt Frp-statsråden frie tøyler til å gjennomføre sin politikk. Den uforutsigbare politikken som regjeringen har lagt opp til vil bli videreført også med føringene fra Venstre.

Senterpartiet står sammen med Ap, KrF og SV for et langt mer ambisiøs jordbruksoppgjør enn det flertallet i komiteen nå legger opp til, mener Sp-politikeren.

– Vi var klare til å sluttføre jordbruksoppgjøret i Stortinget med en politikk som ville redusere inntektsforskjellene, sikre en prioritering av distriktsjordbruket og små og mellomstore bruk, samtidig som det sikres forutsigbarhet for alle grupper av bønder.

– Med en ramme på 790 millioner kroner vil det både sikre en inntektsutvikling på linje med andre grupper og ikke minst gi rom for kraftfulle satsinger på distriktsjordbruket og små og mellomstore bruk. Venstre forsøker å nå Senterpartiets mål for landbrukspolitikken med FrPs politikk. Det henger ikke i hop, sier Pollestad.

Neste artikkel

Mener KrF er «beredskapsbrems»