Annonsere i Bondebladet

 

Annonsebestilling – papir – Se vår Mediefolder

Berit Solberg Clausen

Send e-post
Produktansvarlig
Telefon: 970 70 673

Annonseavdelingen

Send e-post
Telefon: 21 31 44 44

 

Annonsebestilling – web

Christian Lind

Send e-post
Kommersiell direktør

Ivar Jahren-Berg

Send e-post
Salgsansvarlig digitale medier
Telefon: 930 13 593

 

Tekniske data

Trykk opplag: 69 929
Format: Tabloid
Spaltebredde tekstside: 46 mm
Farger: 4

 

Materiell

Materiell leveres på e-post: annonse@tunmedia.no

NB! Alt materiell må merkes: Bondebladet utgave/år. Annonser som skal i Bondebladet må leveres elektronisk,
enten som høyoppløselig PDF eller som vedlegg med alle løse elementer. Filene må være komplette og inneholde
alle fonter og illustrasjoner. Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimum oppløsning på bilder: 300 dpi.

Bilag

Vi gir deg pris på bilag etter form, vekt, antall/utvalg. For mer informasjon ta kontakt med din faste kontaktperson i
annonseavdelingen eller ring 21 31 44 44.

Trykkeri

Agderposten Trykk AS

Vår mediefolder

Du finner mer informasjon om Bondebladet og annonsering hos oss i vår mediefolder