Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Saue- og svinebønder får lavere inntekt

De to produksjonene ser ut til å gå ned i inntekt fra 2015 til 2016.

Overproduksjon: Det er overproduksjon av både lamme- og svinekjøtt, noe som går utover prisen bøndene får for kjøttet. Foto: Bondebladet

Mens landbruket i snitt kan vente seg en inntektsøkning fra 2015 til 2015 må svine- og sauebønder forberede seg på inntektsnedgang. Det viser tall budsjettnemnda for jordbruket offentliggjorde i dag.

For sau går inntekten på referansebrukene ned fra 251.300 kroner per årsverk i 2015 til 237.200 i 2016. Referansebruk 3 er sau, og inntektene for bruket faller med 9400 kroner.

–- Av det er 9100 kroner redusert kjøttpris for sau og lam. Det er fordi det er litt overproduksjon, prisen går i hvert fall ned. I 2014 var prisen 47,84 kroner og den steg til 48,85 i 2015. I 2016 har den falt til 47,10 kroner, sier Lars Johan Rustad, avdelingsleder ved Norsk institutt for landbruksforskning.

Tallene fra Budsjettnemnda viser også at kornbøndene går ned i inntekt, men dette tallet bør en ikke legge for stor vekt på nå.

Det er nemlig kornprisene fra 2015 som ligger til grunn for det, så dersom årets jordbruksoppgjør gir høyere kornpris vil det tallet bli endret.

Overproduksjon

Det er ifølge Norturas prognose overproduksjon av både svin og lam. Bruk nummer 5 er svin og korn, og har redusert husdyrproduksjonsinntekter på 4 300 kroner for bruket.

– Bruk 5 får redusert pris med 4300 kroner, det er 5 øre per kilo. Tilskuddet til husdyr er ned med 10.000 kroner på grunn av reduserte satser, sier Rustad.

– Etter ganske mange år med underskudd er vi klar over at det er en annen situasjon. Vi har hatt stigende produksjon. Antallet brukere har gått litt opp, og det har vært god økonomi. Mange av brukene har også blitt større. Vi har som mål å øke etterspørselen, noe vi naturlig nok ikke har vært et aktuelt spørsmål de årene vi hadde et underskudd av lammekjøtt, sier Lars Erik Wallin, generalsekretær i Norsk Sau og Geit.

Norsvin: Kutt produksjonen

Annonse

Svinebøndene har opplevd overproduksjon før, og styreleder i Norsvin Geir Heggheim er kontant når det gjelder hva svinebøndene bør gjøre.

– For bondens økonomi er det kritisk viktig at vi klarer å kjølne markedsbalansen i en tidlig fase. Det er mitt budskap til våre produsenter. Vi har nå en markedsprognose som viser 1700 tonn for mye. Det er all grunn til å slakke på gassen både når det gjelder slaktevekter og bedekninger i forhold til en normalsituasjon. Det å justere vekt opp eller ned er et veldig effektivt å målrettet for å tune markedsbalansen. Det er jo slik at vi i kongeriket slakter halvannen million gris. En kilo vil være halvannet tusen tonn. Klok av skade har vi sett ved tidligere anledninger at økonomien har blitt kjølt kraftig ned både i form av både reduserte priser og økt omsetningsavgift før eventuelt vektreduserende tiltak finansiert av omsetningsrådsmidler har blitt iverksatt.  Derfor er mitt klare budskap, meld grisen inn på lavere vekt og hold igjen med hensyn til inseminering av antall purker sier han, sier han.

I WTO avtalen har Norge en mulighet til å eksportere svinekjøtt, noe som fungerer som en buffer mot overproduksjon. Denne bufferen er likevel blitt mindre enn den var.

– Den såkalte Nairobi avtalen førte til at Norges eksportkvote er på knapt 1900 tonn, mot 3500 tonn i WTO-avtalen. Den har vi brukt jevnlig før, men den er nå nærmest halvert, sier Heggheim.

Nøysomme sauebønder

I tillegg til at sauebøndene får dårligere betalt for kjøttet de leverer har de mindre drahjelp når det gjelder reduserte kostnader. Lav rente hjelper til å holde kostnadene nede for landbruket, men sauebøndene får ifølge Rustad mindre uttelling her.

– Renta slår mest ut for de med mye gjeld, og sauebønder er blant de mer nøysomme. Dermed får de mindre effekt av det, sier Rustad.

Kylling på vei opp

Kyllingbøndene har merket på et kraftig fall fra 2014 til 2015, fra 559.300 kroner til 384.000 i 2015. Budsjettnemnda regner med at inntekten deres vil stige fra i fjor til i år, til 402.000 kroner.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag