Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny ekspertgruppe skal forebygge matsvinn

Østfoldforskning blant deltagerne i EU-ekspertgruppe.

Anders Sandbu
Publisert: 30.11.16 10:38 | Oppdatert: 07.12.16 13:26

Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn, samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 prosent reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

Første møte i EU-plattformen var i Brussel tirsdag denne uka. Fra Norge deltok Østfoldforskning og Matvett sammen med Landbruks- og Matdepartementet.

Les også: Vil vinne over svinnet

Østfoldforskning, Nofima og Matvett deltar som gruppe og er valgt ut med basis i arbeidet som er gjort gjennom ForMat-prosjektet i Norge, de nordiske matsvinnprosjektene i regi av Nordisk Ministerråd og EU-prosjektet FUSIONS.

Interessen for Østfoldforsknings forskning på matsvinn er for øvrig stor internasjonalt. Tirsdag denne uken var Ole Jørgen Hanssen i Helsinki på Nordregio-forum og presenterte erfaringer fra de nordiske prosjektene på matsvinn, mens Hanne Møller presenterter de samme erfaringene på et seminar i regi av Miljøstyrelsen i Danmark i København torsdag.

Matsvinn er et omfattende problem i hele verden. I Norge kaster vi hvert år over 350 000 tonn mat som burde vært spist fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. Forbrukerne står for om lag to tredjedeler av matkastingen.

I fjor ble det kastet totalt 355 128 tonn. Det tilsvarer et verditap på 20 milliarder kroner, viser tall fra ForNat – næringslivets satsing for å redusere matsvinnet.

Les også: Matsvinn-avtale forsinketAnnonse