Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klima: – Verre enn du har hørt

Matproduksjonen vil synke raskt, ifølge rapport.

Vått: Flom i Re i september i fjor. I framtiden vil mer regn og endret nedbørsmønster kunne gjøre innhøstingen i Norge vanskeligere enn i dag. (Foto: Stian Bore)

Trodde du at Norge og norsk landbruk ville tjene på klimaendringene? Eller tenker du at to-fire graders oppvarming tross alt ikke kan være ille? Thomas Cottis har skrevet en rapport som får voksne menn til å gråte.

Thomas Cottis, gårdbruker og høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark, har skrevet rapporten «En framtid du ikke vil ha» på oppdrag fra Framtiden i våre hender.

Et av temaene i rapporten er landbruk.

FNs klimapanel har konkludert med at klimaendringene vil skade jordas evne til å produsere mat, sammenlagt. Men her i nord vil avlingene øke, ifølge rapportene.

– Det blir verre enn det du har hørt, oppsummerer Cottis til Bondebladet etter å ha lest bunkevis med klimarapporter og intervjuet en rekke ledende klimaforskere.

Lite å kjøpe om 30 år

Grunnen er forutsetningene som er lagt inn i modellene for plantevekst, forklarer han.

Modellene bruker ofte de aller enkleste forutsetningene, som gjennomsnittlig temperaturøkning og mer karbondioksid i atmosfæren. Men klimaendringene vil også føre til endret nedbørsmønster, heteperioder, tørke, ekstremvær og flom.

– Forskningen der mer enn de aller enkleste forutsetningene er med, viser veldig stor avlingsreduksjon. Ved to graders temperaturøkning er det veldig sannsynlig med 30–50 prosent avlingsreduksjon i tropiske og subtropiske land. Da snakker vi også om Brasil, og maisbeltet i USA, sier Cottis.

Dette er ikke langt fram i tid, påpeker han.

Thomas Cottis

«Sannsynligheten for at vi stanser på to grader, er forferdelig liten»
Annonse

Fra rapporten

• Matproduksjonen kommer til å bli lavere enn flere rapporter viser, fordi blant annet tørke, ekstra varme dager og endret nedbørsmønstter ikke er regnet med.

• To grader temperaturøkning vil føre til at 1 til 2 milliarder mennesker ikke lenger kan bo der de bor. Dette vil gi enorme flyktningstrømmer.

• Ved to grader forsvinner omkring hver fjerde art.

• Jo høyere gjennomsnittstemperatur, jo høyere blir sannsynligheten for alvorlige tilbakekoblingsmekanismer, for eksempel i form av metanutslipp fra tundra. Dette betyr at klimaendringene i seg selv setter i gang en snøballeffekt det er nesten umulig å forutsi konsekvensene av.

– Alt tyder på at vi får to graders temperaturøkning om 30 år. Den totale matproduksjonen i verdens landbruk vil være lavere enn 80 prosent av dagens produksjon, og det er 9 milliarder mennesker på jorda. Da blir det lite mais, soya og mathvete å få kjøpt på verdensmarkedet, sier Cottis.

Politikk avgjør hvem som får kjøpe

Han har diskutert hva som da vil skje, med daglig leder ved AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug.

– Om under ti år vil prisene stige betraktelig. De vil ikke gå til himmels, men doble eller firedoble seg. Deretter kommer en ny fase, der det er politiske beslutninger som ligger bak hvem som får kjøpe hvete og soya, sier Cottis.

– Mange land i verden er avhengige av å importere hvete. Hvis det er utenrikspolitisk smart for USA å selge til Egypt, Irak eller Kina, gjør de det. Da er det vanskelig for oss å få kjøpe, sier Cottis.

Ubeboelig og lite mat

– Vi tror det er kostbart å gjøre noe med klimautslippene nå, men det er tusen ganger dyrere å ikke gjøre noe. Minst, sier Cottis.

– Ved fire graders temperaturøkning er det bare Canada, Alaska, nord i USA, Norden, Nord-Europa, Russland, de sørligste delene av Sør-Amerika og Australia, og New Zealand som er brukbare boområder, og brukbare områder for å produsere mat. Anslaget mitt er at matproduksjonen i verden da er mellom 20 og 40 prosent av dagens produksjon. Jeg tror vi er nærmere 20 prosent, for det vil være enorme områder der ingen bor, sier Thomas Cottis.

Les mer i ukens Bondeblad, nr 4 2016.

Neste artikkel

To spor for utslipp