Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter fugleinfluensa – ber om rutinesjekk

Nortura ber produsenter sjekke smittevernrutinene.

Fugleinfluensa: Utbrudd av fugleinfluensa-varianten H5N8 er konstatert i en rekke nord-europeiske land. Smitten skal ha kommet fra Asia via Russland til Sentral-Europa, og fulgt med ville trekkfugler. (Foto av hvitkinngås: Wikimedia)

Anbefalingen kommer etter at alvorlig fugleinfluensa hos villfugl har nådd Danmark. Frykten er spredning til fjørfe i Norge.

Den alvorlige fugleinfluensa-varianten H5N8 er i den senere tid konstatert i flere nord-europeiske land. 10. november meldte Den danske Fødevarestyrelsen at fug-leinfluensaen er oppdaget på villender i Danmark.

Ville fugler er også påvist i Tyskland, Østerrike, Sveits og Polen. Det er i hovedsak ville dyr som hittil er blitt smittet av H5N8, men i Tyskland er nå også fjørfe smittet.

Samtlige 30 000 fjørfe i en tysk hønsebesetning skal nå slaktes, skriver Flensborg Avis.

Les også: Fryktet skadeflue funnet i Norge

– Sjekk smittevernrutinene

Her hjemme følger Veterinærinstituttet og Mattilsynet utviklingen nøye. Veterinærinstituttet melder at det foreløpig er lav fare for smitte til norske fjørfe, men Mattilsynet påpeker at situasjonsbildet kan endre seg.

I mars begynner fugletrekk som også berører våre landområder. Nortura gikk sist uke ut med en oppfordring til alle norske produsenter om å ta en gjennomgang av egne smittevernrutiner.

– Vi har fulgt opp med egen informasjon på våre hjemmesider. Det gjør vi for å gi en påminning om at det er viktig med smittebeskyttelse, og for å minne om at det kan oppstå smittsomme sykdommer. Vi snakker her om smitte fra hovedsakelig villfuglpopulasjon, og den har vi ikke oversikt over til enhver tid. Det foregår overvåking av villfuglpopulasjonen i dag, men vi må gjøre tiltak for å unngå at smitten sprer seg hit, sier Norturas direktør for samfunnsansvar og trygg mat, Hanne Steen, til Bondebladet.

Les også: Nye testrutiner friskmelder kalkunene

Unngå kontakt med hobbyfjørfe

Annonse

Blant rådene, er å melde fra til veterinæren din dersom du opplever enten nedgang i eggproduksjon, nedgang i fôr-/vannopptak eller unormal dødelighet. Produsenter bes videre ta en gjennomgang av smittebeskyttelsen – herunder smittesluser, håndvask og desinfeksjon og skifte av klær og sko.

Andre anbefalinger er å avstå fra kontakt med hobbyfjørfe eller villfugl. Og etter utenlandsreise skal det gå 48 timer før man går inn i fjørfehuset dersom man har vært i kontakt med husdyrhold utenlands, melder Nortura.

Kan få store konsekvenser

H5N8 har aldri vært påvist i Norge tidligere. Skulle smitten spres også til kommersielle besetninger i norsk fjørfeproduksjon, kan konsekvensene fort bli alvorlige. Det påpeker fagsjef beredskap i Animalia, Synnøve Vatn.

– Om influensaen mot formodning skulle ramme høyt i verdikjeden, vil det være dramatisk. Det kan få store konsekvenser for produksjonen. Ligger smitten i områder med stor produksjon, kan man få en uavklart situasjon hvor produksjonen må stoppe opp til man har kontroll. De smittede besetningene vil tas ut, og det blir laget soner rundt. Mattilsynet bestemmer hva som skal gjøres i hvert tilfelle, sier Vatn.

Både hun og Hanne Steen i Nortura mener det generelt råder en høy smittevern-bevissthet ute hos fjørfeprodusentene.

– Vi har inntrykk av at smittevernrutinene blant norske fjørfeprodusenter er generelt gode, men det skader ikke med en ekstra påminnelse når vi har situasjoner som denne og vi er inne i en sesong med denne typen smitte, sier Steen.

Les også: Frykter uredelighet og matkriminalitet

Neste artikkel

Liten risiko for fugleinfluensa