Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Brupenger skaper skogglede

Regjeringen vil sette av 300 mill til et eget bruprogram.

I meldingen foreslår Regjeringen at det settes av 50 millioner kroner hvert år fra 2018 til 2023. Pengene, til sammen 300 mill, skal gå til et eget bruprogram for fylkesvegnettet. Ved å fjerne flaskehalsene på fylkesvegnettet, vil mer av tømmertransporten kunne foregå med fulle billass. (Arkivfoto)

Regjeringen foreslår i Nasjonal Transportplan at det settes av 300 mill. kroner over seks år til fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet i hele landet.

De vil videre gjennomføre Godspakke Innlandet som er svært viktig for skog- og trenæringen i denne regionen.

– Vi er dypt takknemlige for at vi har fått gjennomslag for alle våre krav, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein i en pressemelding.

– Dette er en fantastisk seier for alle, og gjør at vi vil spare 70. mill. kroner årlig, legger han til.

Forsterke eller skifte ut

Formålet med midlene er å forsterke eller skifte ut svake bruer som er flaskehalser for tømmertransporten.

Ved å fjerne flaskehalsene på fylkesvegnettet, vil mer av tømmertransporten kunne foregå med fulle billass.

Annonse

Dermed kan antall transporter reduseres, noe som årlig gir 30 mill. kroner lavere transportkostnad, samt reduserte klimautslipp.

Kan fjerne én av fire tømmerbiler

– Med dette legges det en plan for å få fjernet de viktigste flaskehalsene i fylkesvegnettet de seks kommende årene. Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak, sier Lahnstein.

Nå vil en langt større andel av tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass.

– Vi kan fjerne én av fire tømmerbiler fra vegnettet når tillatt totalvekt økes fra 50 til 60 tonn. I tillegg til vesentlig reduserte transportkostnader innebærer dette også en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp og energibruk, sier Lahnstein.

Les mer: Skog-jubel for ja til ny godspakke

Neste artikkel

– Levebrødet til mange i landbruket på spill