Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vitenparken med store utbyggingsplaner

Skal bli opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås.

5 år: For å gjøre Vitenparken på Ås mer attraktiv planlegges det en storstilt utbygging fram mot 2022.

Vitenparken på Ås skal bygge 75 installasjoner. Den totale investeringen er på 56 millioner kroner.

Vitenparken fikk status som regionalt vitensenter i 2016. Nå utvikler parken et grønt viten – og opplevelsessenter i hjertet av Campus Ås.

Her skal en kunne oppleve framtidas løsninger gjennom arrangement og utstillinger.

– Idag er vi et sted hvor publikum møter fagmiljøet og et samlingssted for grønn næring og innovasjon. Vi skal bli en møteplass og inspirasjonskilde for det grønne skiftet. Målet er at 200 000 skal besøke parken om fem år, sier Per Olav Skjervold, adm.dir. ved Vitenparken.

Vitenparken ligger midt i en 600 dekar stor historisk park. Planen er å bygge 75 installasjoner. Den totale investeringen blir på 56 millioner kroner, av dette utgjør investeringen i bygg og anlegg 20 mill kroner.

Mat og matglede er det gjennomgående i prosjektet. Vi har valgt mat og matkultur fordi det er veldig i vinden, og vi tror det kan appellere til et stort publikum.

Annonse

Vitenparken er i gang med et pilotprosjekt med flere videregående skolen. Målet er å inspirere unge mennesker til å velge en karriere innenfor bioøkonomi og bærekraftig næringsliv.

– Vitensenteret skal være en del av en attraktiv reiselivsdestinasjon som er helt i front på grønne kunnskapsopplevelser. Her skal publikum bli presentert for ny forskning og studere grønn omstilling, sier Skjervold.

Sentrerte vil inspirere til mestring og handling.

– Vi vil gjerne ha aktive besøkende, som vil eksperimentere, utforske og mestre mat. De skal også utforske og beherske teknologi knyttet til mat og matproduksjon, sier direntøren ved Vitenparken.

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering