Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ønsker 25 prosent økolandbruk

Økologisk Landsforening i Danmark foreslår offensive økomål.

Økovarer: Økologisk Landsforening i Danmark foreslår offensive økomål, samt markant endring i EUs landbruksstøtte. Her hjemme er det fortsatt lang vei fram til eksisterende økomål – 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020. (Foto: Tor Jostein Sørlie)

I en ny tipunktsplan, foreslår foreningen at en fjerdedel av dansk landbruk skal være økologisk i 2030. Økologisk Landsforening vil dessuten at 60 prosent av maten i offentlige kjøkken skal være økologisk, samt at Danmark går offensivt inn i utviklingen av EUs økologiregler. Det skriver landbrksavisen.dk.

Forslagene er fremsatt for folketingspartienes miljø- og landbruksordførere.

– I dag er regjeringens eneste reelle målsetting for økologien at veksten skal være markedsdrevet. Men dét er for lettvint, siden markedet driver alt det kan – og har gjort det lenge. Det er på tide å heve de politiske ambisjonene og mål for et grønnere og mer økologisk dansk landbruk, sier formann Per Kølster i Økologisk Landsforening til avisen.

Skal dansk landbruk omlegges slik Økologisk Landsforening ønsker, er organisasjonen klar på at også EUs landbruksstøtte må endres markant.

– Den direkte produksjonsstøtten bør erstattes med betaling for de samfunnsgoder som et grønnere landbruk kan levere, påpeker Kølster – og trekker fram goder som rent drikkevann, estetiske landskaper, fruktbar jord og og forebygging av klimaendringer.

Økologisk Landsforening mener også at EU bør innføre krav om avgifter på sprøytemidler, kunstgjødsel og CO2, fremgår det av tipunktsplanen.

Les også: Økoveksten flater ut i Sverige

Behandler norske økomålsettinger

I Norge gjelder fortsatt målet om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har hittil villet opprettholde målet, også etter at Riksrevisjonen i februar slaktet den norske økomat-satsingen.

Annonse

– Ingen av virkemidlene står i forhold til de økologiske målsettingene. Den økologiske produksjonen har gått ned de siste åra, og det er langt fram til man når målet om 15 prosent. Landbruksdepartementet har ikke tatt Stortingets vedtak på alvor, sa riksrevisor Per-Kristian Foss til Bondebladet den gang.

Torsdag denne uka behandler Stortinget en innstilling fra næringskomiteen med bakgrunn i et representantforslag fra MDGs Rasmus Hansson. Han har fremmet forslag til 12 tiltak for hva som bør gjøres for å innfri det ambisiøse 15 prosent-målet.

Ett av forslagene er at regjeringen endrer innretningen på jordbruksoppgjørene for å sikre økt omlegging til og produksjon av økologisk mat – herunder økte produksjonstilskudd for økologisk drift.

MDG ønsker også at regjeringen tar initiativ til en flerårig markedsføringskampanje for å øke kunnskapen om og etterspørselen etter økologisk mat, samt at regjeringen sikrer at minst 15 prosent av matforbruket i offentlig sektor er økologisk i løpet av 2017 og minst 30 prosent innen 2020.

Fortsatt er det langt fram til økomålene i Norge. I 2014 utgjorde økomat bare 1,45 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen. Imidlertid har det de siste årene vært en betydelig økning i etterspørselen etter økologisk mat – en økning på nesten 22 prosent fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2016.

Les også: Vi kjøper mer økomat

Neste artikkel

Vil ha bedre markedsregulering