Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Når målet om 80 prosent norske poteter

Norskandelen av matpoteter på vei mot 80 prosent i år.

80 PROSENT: Norskansvarlig Espen Gultvedt i Bama er fornøyd med at målet om 80 prosent norske poteter blir nådd i år. Bildet er fra Gartnerhallen-seminaret på Gardermoen sist uke.

Norskandelen av matpoteter når 80 prosent i år, hvis det ikke skjer noe uforutsett på slutten.

– Vi er godt i rute, sier norskansvarlig Espen Gultvedt i Bama.

Gultved framhever at målet om 80 prosent norskandel blir nådd takket være godt lagspill i hele verdikjeden.

– Mange produsenter har investert i kjølelager, og kjedene gjør en god jobb med å fokusere på norske varer. Dessuten har det vært jobbet mye med pakninger med opprinnelsesmerking. Foreløpig betyr ikke nye sorter mye for omsetningen, men vi har stor tro på Nansen-poteten. Den vil bidra til enda høyere norskandel i framtiden, hvis det viser seg at den er mer lagringsdyktig og har mindre sølvskurv enn Asterix, sier Gultvedt.

Strålende

Adm. dir. Elisabeth Morthen i Gartnerhallen synes det er helt strålende at målet om 80 prosent norskandel blir nådd. Også hun trekker fram godt samarbeid i hele verdikjeden som en forutsetning for å lykkes.

– Vi lykkes når vi samarbeider mot felles mål. Det er noe å ta med seg for andre kulturer også. Det handler som sortsvalg, kvalitet i produksjonsleddet, tilgjengelighet, og at handelen er aktiv for å skape synlighet og etterspørsel i butikk. Vi har igjen for å jobbe tett sammen, sier Morthen.

50 prosent for småpotet

Gultvedt opplyser at norsk vare står for 50 prosent av småpotetsalget, og det skjer mye positivt i ulike produsentmiljøer. Småpotetsalget går jevnt oppover, men vokser likevel ikke så fort som mange hadde ventet. Bama selger stadig mer norsk småpotet til storkjøkken, og det er i dette markedet Gultvedt ser størst potensial for vekst.

– Også for bakepotet ligger norskandelen på ca. 50 prosent. Bama Industrier bruker over 80 prosent norsk i sine bearbeidede produkter. Dette er en betydelig økning gjennom bevisst satsing på norske sorter, med Saxe som hovedsort, sier Gultvedt.

Verdiøkning

Annonse

Dyrkerne har også hatt en verdiøkning det siste året. Fra 2016 til 2017 økte verdien med 8,1 millioner kr som tilsvarer 5 prosent. Volumet øker med 9,5 prosent, med en liten nedgang for nypoteter.

– Det var nesten for mye potet på lager etter høsten 2016, og salg av lagervare til ut i juli gikk ut over tidligpotetene i år. Det er overraskende mye potet på lager i høst også, sier Gultvedt.

Mange så på målet om en norskandel på 80 prosent som litt vel hårete da det ble lansert av Gartnerhallen og Bama for tre år siden. Norskandelen lå på 60 prosent i 2014, og mange produsenter følte at det var uhorvelig langt fram i konkurranse med import.

Tror på fortsatt økning

– Hva tror du om salget framover?

– Det er fortsatt mulig å øke salget av norske poteter, og med fokus på å få opp andelen av klasse 1-poteter tror jeg på verdiøkning for produsentene. Bl.a. må vi finne kombisorter hvor vi kan utnytte poteter av forskjellig størrelse, sier Espen Gultvedt i Bama.

Konsernsjef Runar Hollevik opplyser at også Norgesgruppen alene vil nå målet om 80 prosent norskandel.

– Nå om dagen ligger norskandelen på 95 prosent i våre butikker, sa han på Gartnerhallen-seminaret på Gardermoen sist uke. •

Neste artikkel

Ingen rop om grønnsaksfri dag