Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt uviss skjebne for glyfosat

Spørsmålet om glyfosat-godkjenning satt på vent.

Glyfosat-sak på vent: På bildet ses ugrassprøyting med glyfosat i en kornåker med mye kveke. (Foto: Erling Fløistad, NIBIO)

EUs medlemsland hadde behov for mer tid til å treffe en beslutning om glyfosat skal gis forlenget godkjenning, eller ei.

Onsdag valgte EU-Kommisjonen derfor å utsette beslutningen om en eventuell godkjenning. Beslutningen om å utsette spørsmålet ble truffet på møtet i EUs Stående komité for planter, dyr, matvarer og fôr, hvor medlemslandenes spesialister sitter.

Opp til syv års forlengelse foreslått

Utsettelsen skjedde imidlertid ikke fordi det var flertall imot en fornyelse av glyfosat.

– Det eneste forslaget som var på bordet, handlet om de ti år (forlenget godkjenning for ti år, journ.anm.). Noen av medlemslandene ga uttrykk for en kortere tid. EU-Kommisjonen har også foreslått fem til syv år, men det forslaget kom så sent at noen av landene ikke hadde mulighet til å ta stilling på møtet, forklarer kontorsjef Lea Frimann Hansen hos Miljøstyrelsen til danske Landbrugsavisen.

Hun forteller videre at det ble drøftet en periode på alt fra tre til syv år. Frimann Hansen sier det i dag er for tidlig å si noe om hva det til slutt blir flertall for.

Både Frankrike og Tyskland har snakket om tre års forlengelse, men Lea Frimann Hansen vil ikke avvise at fornyelsen godt kan ende med å bli lenger enn som så.

Snart nytt møte

Annonse

Kontorsjefen forventer at det neste møtet om saken vil bli avholdt om to til tre uker.

Den danske regjeringen har støttet ti års godkjennelse av glyfosat, det aktive virkestoffet i sprøytemiddelet Roundup. Godkjenningen utløper i i desember. Fornyes ikke godkjenningen, blir det ulovlig å selge i Europa.

Les også: WHO fjernet funn som viste at glyfosat ikke er kreftfremkallende

Les også: Full krig mellom Monsanto og EU-Parlamentet

Neste artikkel

Få matfunn over grenseverdien