Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

105 mill til styrket matproduksjon

105 forskningsmillioner bevilget til 16 nye prosjekter.

Anders Sandbu
Publisert: 02.02.17 15:09

BIONÆR og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bevilget nylig til sammen 105 millioner kroner til 16 nye innovasjonsprosjekter. Det melder NHO Mat og Drikke. Midlene skal bidra til å styrke norsk matproduksjon.

– Forsking og ny kunnskap er en forutsetning for å videreutvikle norsk landbruk og tilhørende industri. For å lykkes, er det viktig at næringen selv tar aktivt del i forskningen. Jeg er glad for at næringen viser stor interesse for å søke om tilskudd til innovasjonsprosjekter, uttalte landbruks- og matminister Jon Georg Dale i forbindelse med tildelingen av innovasjonsmidlene.

Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR.

Til søknadsfristen 12. oktober 2016 kom det totalt inn 35 søknader til fellesutlysningen for forskningsmidlene.

Les også: Vitenparken med store utbyggingsplaner

Her er oversikten over tildelingene:

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har gitt bevilgning på om lag 49,5 millioner kroner til åtte innovasjonsprosjekt:

• «Optimal matproduksjon basert på Big Data», Nortura SA

• «MeatCrafter - automatisk klassifisering av lam», Nortura SA

• «New recipes for Norwegian sausages and sausage meals with reduced inflammatory properties», Leiv Vidar AS

• «Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri», Ytterøykylling AS

• «Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat», Grilstad AS

• «Ysting av kaseinkonsentrert melk», TINE SA Avd. FoU-Senteret

• «Auka volum av smakfulle norske plommer», Ullensvang Fruktlager SA

• «Precision feeding of sows. Feed for need», Norsvin SA

Styret i BIONÆR har bevilget om lag 55 millioner kroner til åtte forsknings- og innovasjonsprosjekter:

• «Next generation tailor-made chicken products», Nortura SA

• «One-step genomic selection in Norwegian White Sheep», Norsk Sau og Geit

• «Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren», Matvett AS

• «Utvikling av nye materialer for kontrollert og reproduserbar frigjøring av immobiliserte spermier og dokumentasjon av dette in vivo», Spermvital AS

• «Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer», TINE SA

• «Et krafttak mot frukttrekreft», Oslofjorden Frukt og Bær SA

• «Organic sperm cell activator that will improve world-wide pork production», Spermatech AS

• «Fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning», Gausdal Bruvoll SA

Les også: Ny ekspertgruppe skal forebygge matsvinnAnnonse