Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seier for pels – og for landbruk og miljø

Etter at Pelsdyrmeldingen ble behandlet i Stortinget går flertallet inn for en bærekraftig utvikling av næringen. Dette er ikke bare en seier for 300 pelsdyrgårder, men også for miljøet og landbruket generelt.  

I Pelsdyrmeldingen fra i fjor høst la regjeringen opp til et totalforbud mot gruppehold av mink. Norske produsenter måtte da ha bygget dobbelt så store minkhus for å produsere samme antall mink. Det ville bety kroken på døra for en produksjon som konkurrerer på et internasjonalt marked. Nå blir gruppehold allikevel tillatt for pelsdyrgårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og oppfyller «strenge krav til dyrevelferd», som det heter i stortingsvedtaket.

Det er bra det skal bli vanskeligere å drive useriøst. Næringen ønsker full åpenhet og dyrevelferd står allerede øverst på dagsordenen. I fjor høst ble det gjennomført en internkontroll av nærmere 500 000 mink. Resultatene viste at 99,9 prosent av dyrene var friske og uten skader. Dette forteller om en dyrevelferd som er verdensledende. Så lenge vi ikke har et globalt forbud mot pelsdyrhold – ei heller et importforbud – må alle innse at et forbud her hjemme vil føre til at produksjonen flytter til land med andre vilkår og krav til dyrevelferd.

Annonse

Verken ordene «bioøkonomi» eller «det grønne skiftet» var nevnt i pelsdyrmeldingen. Det er nettopp dette pelsdyrnæringen leverer på. For det første er pelsdyrnæringen en nyttig renovatør. Mink og rev spiser opp nærmere 50 000 tonn slakteriavfall fra norsk fisk- og husdyrproduksjon. En lønnsom avsetning for dette avfallet er av stor betydning for en lønnsom matindustri.

For det andre er pelsdyrnæringen en av de fire største eksportnæringene vi har innenfor jordbruket, med en årlig verdi på om lag 500 millioner kroner. Selvsagt smuler sammenlignet med oljeinntektene, men likevel av stor symbolsk betydning hvis begreper som «bioøkonomi» eller «det grønne skiftet»​ skal ha noe som helst innhold.  •

Neste artikkel

Rettferd for sauebøndene