Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til skatteskjerping for unge bønder

Da Jon Georg Dale tiltrådte som landbruks- og matminister før jul i fjor, slo han fast at rekruttering til næringa skulle bli hans viktigeste sak. I sitt første intervju med Bondebladet sa Dale at han «ville ha de unge til å tro på en framtid i landbruket», og at vi bare på den måten kan sørge for god, trygg og solid norsk matproduksjon.

I sitt første forslag til statsbudsjett vil Jon Georg sammen med Erna og Siv nå skattlegge bygdeutviklingsmidlingsmidler til unge bønder i Distrikts-Norge. For en bonde som bygger for åtte millioner og får to millioner i tilskudd, vil en slik endring medføre 46 000 kroner i økt skatt det første året og 350 000 kroner over ti år, viser utregninger fra Bondelaget.

Forrige uke la Venstre og KrF fram sitt alternative statsbudsjett der begge partiene går i mot forslaget. De ser dermed det Dale ikke ser, nemlig at skattlegging av BU-midler ikke bidrar til å styrke rekrutteringa.

Motstanden betyr i praksis at skatteforslaget fra regjeringa neppe har flertall på Stortinget, og at det mest sannsynlig blir stanset. At samarbeidspartiene står sammen om å bevare denne ordningen gir unge bønder i Distrikts-Norge bedre muligheter til å investere i en framtidig arbeidsplass.

Annonse

Unge bønder er i en spesielt sårbar situasjon. De skal ikke bare kjøpe eiendom og investere i et driftsapparat. De skal også stifte familie og leve et liv som alle andre. Da er det avgjørende at de unge bøndene får rammevilkår som underbygger dette. Politikken regjering og storting fører, vil i stor grad avgjøre hvor mange som velger å ta over og drive videre.

Gode intensjoner om økt rekruttering hjelper ikke hvis man samtidig hever terskelen for de som vil inn i næringa. Kostnad- og gjeldsnivået i landbruket er allerede meget høyt. At regjeringa i tillegg foreslår å avvikle startavskrivinga på ti prosent for blant annet traktorer, maskiner og redskap, gjør ikke saken bedre. •

Neste artikkel

Dale: – Overproduksjon jordbrukets eget ansvar