Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En varslet dyretragedie

Allerede tidlig i årets beitesesong har ulv revet ihjel rundt 100 sau og lam i prioriterte beiteområder i Oppland og Akershus (se sak side 12). Midlertidig tillatelse for skadefelling er gitt, men så langt har denne jakten vært resultatløs. Mye tyder på man ikke får has på ulven, og at tapstallene vil stige ytterligere.

Det var nettopp dette scenarioet Vidar Helgesen ble advart om da lisensjakta på ulv ble stanset denne vinteren. Til tross for at det er dokumentert at vi har en ulvebestand langt over Stortingets bestandsmål, valgte Helgesen å ikke lytte til beitenæringens klare melding om behovet for å ta ut ulv mens det fortsatt var mulig. Det som nå utspiller seg er dermed en varslet dyretragedie.

Rundt 60 jegere har deltatt i ulvejakta på Hadeland og i Hurdal, men de forteller at de føler seg maktesløse. Manngard, sporhunder og liner har blitt forsøkt, men uten sporsnø leter de etter den berømte nåla i høystakken. Tett skog gjør det også lite egnet å bruke helikopter i jakten.

De berørte områdene har aldri hatt rovdyrskader i nærheten av dette omfanget tidligere, og det er ikke bare sauebøndene som nå er bekymret for den videre utviklingen. Konsekvensen er at bøndene må ta i bruk arealer rundt gården som skulle vært brukt til å sikre vinterfôret. Det vil gi både økte kostnader og økt risiko for mage/tarmparasitter, noe som igjen kan påvirke lammetilveksten negativt.

Annonse

Å kaste bort de rikholdige grovfrovfôrressursene som finnes i utmarka er både en elendig miljøpolitikk og en elendig landbrukspolitikk.

Vi håper politikerne innser at den vansklige situasjonen de har skapt ikke er bærekraftig, og at de lokale bøndene nå får nødvendig bistand.

I Norge ligger den todelte politikken om vi skal ha både beitedyr og rovdyr. I prioriterte beiteområder skal beitedyrene ha forrang. Regjeringen må nå ta ansvar for den havarerte rovviltpolitikken de har ført. •

Neste artikkel

Rettferd for sauebøndene