Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

WWF tapte ulverettsaken mot staten

Oslo tingrett mener vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt. Bildet viser sauer drept av ulv i Eidsvoll juni 2015. Foto: Hans Petter Klokkerengen/SNO

Verdens naturfond, som har 19 700 medlemmer og givere i Norge, må betale over 450 000 kroner i saksomkostninger, melder NTB.

Oslo tingrett har kommet til at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven.

Annonse

Den avviser dermed påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter. Organisasjonen mener det ble gitt tillatelse til å skyte for mange ulver, og at jakta dermed truer bestandens overlevelse.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt.

WWF er dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, Norskog og Norges Skogeierforbund. Til sammen er det snakk om 454 430 kroner.

Neste artikkel

Ap: Regjeringen følger ikke opp ulveforliket