Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reagerer sterkt på pelsdyravvikling

Regjeringspartiene snur 180 grader og går inn for å legge ned pelsdyrnæringa.

I den nye regjeringsplattformen ble det klart at pelsdyrnæringa skal avvikles. – Resultatet er at etterspørselen av pelsprodukter nå skal dekkes av land med dårligere dyrevelferd enn Norge, sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp). (Arkivfoto)

For et år siden vedtok et bredt flertall i Stortinget at pelsdyrnæringa skulle videreføres. I den nye regjeringsplattformen ble det klart at pelsdyrnæringa skal avvikles.

– Dette er veldig alvorlig, og vi er svært skuffa over å bli ofra på denne måten, sier styreleder i Norges Pelsdyralslag Bertran Trane Skardsem til NRK.

Pelsdyrnæringa i Norge består i dag av vel 200 pelsdyrgårder, fordelt på mange fylker.

Tyngdepunktet for minkproduksjon er i Rogaland, mens Sør-Trøndelag er det viktigste fylket når det gjelder rev. Informasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag er overraska og syns det hele er uforståelig.

– Dette er en skandaløs beslutning, og minner om en kuvending. Jeg tror dette er en beslutning som også vil falle mange i Høyre og Frp tungt for brystet, sier Wormdah til NRK.

Nye regler gjelder

Det nye regelverket for hold av pelsdyr gjelder fra 1. januar 2018. De tydeligere kravene vil gi inspektørene et bedre grunnlag for å vurdere forholdene i dyreholdet, skriver Mattilsynet.

Annonse

Fra 1. juli 2018 må minkprodusenter som vil holde flere enn ett dyr av hvert kjønn i samme bur, såkalt gruppehold, delta i et dyrevelferdsprogram. Ut fra fastsatte kriterier i programmet, kan Mattilsynet fatte vedtak om produsenter skal inkluderes eller ekskluderes fra programmet.

– Det er useriøst å gå inn for avvikling av pelsdyrnæringa så kort tid etter at et bredt flertall i stortinget har vedtatt det motsatte. Dette viser at distriktsnæringer ikke er mye verdt for de nye regjeringspartiene. Resultatet er at etterspørselen av pelsprodukter nå skal dekkes av land med dårligere dyrevelferd enn Norge, sier stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Dette sier regjeringsplattformen om pelsdyr

Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025.

For å unngå at avviklingen krenker EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og for å gi pelsdyrprodusentene nødvendig forutsigbarhet legges det opp til at eksisterende næringsaktører pr. 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold, jf. den juridiske vurderingen som er vedlagt Meld. St. 8 (2016-2017).

Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. Dette tas opp med partene i jordbruksoppgjøret for 2019.

I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen. Krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld. St. 8 (2016-2017) og Innst. 151 S (2016-2017), gjennomføres ikke i avviklingsperioden.

Vil avvikle odelsloven

Høyre, Frp og Venstre vil i tillegg til å avvikle pelsdyrnæringa, fjerne deler av konsesjonsloven, utrede avvikling av odelsloven og odelslovens grunnlovsvern,.

– Etter å ha lest regjeringserklæringa som Høyre, Frp og Venstre har lagt fram må jeg dessverre si at det virker som denne regjeringen har enda lavere ambisjoner om å drive god landbrukspolitikk enn den forrige, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Neste artikkel

Dobbelt så mange hastevedtak mot svinenæringa