Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enige om tøffere linje for bedre dyrevelferd

– Vi skal følge opp, sier bondeorganisasjonene etter tirsdagens møte med Dale.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) innkalte en samlet svinenæring, i kjølvannet av den siste tidens avdekkede dyretragedier i slaktegrisnæringa. Fra.v.: Dale, KLF-leder Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder Ståle Gausen i KLF og styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura. Foto: Anders Sandbu

– Vi og landbruksministeren var ganske samstemte under dagens møte. Det er positivt at statsråden engasjerer seg, og vil høre hva vi har gjort. For det er næringa selv – en samlet næring – som har tatt tak, sier Norturas styreleder Trine Hasvang Vaag til Bondebladet etter tirsdagens dialogmøte i Landbruks- og matdepartementet.

Alvorlige saker

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) hadde på eget initiativ invitert Bondelaget, Småbrukarlaget, Nortura, KLF, Norsvin og Animalia til et dialogmøte om dyrevelferdsutfordringene i svinenæringa. Bakteppet er funn i Mattilsynets siste tertialrapport, samt foreløpige resultater fra en pågående tilsynskampanje med slaktegrisnæringa i Rogaland. Begge har avdekket flere tilfeller av grov vanskjøtsel av dyr. Blant annet ble det før jul avdekket funn av 100 døde griser hos en produsent i Time kommune.

Tillitsspørsmål

Nå skal det iverksettes en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Nortura og KLF har vedtatt et nytt drevelferdsprogram som blant annet innebærer flere obligatoriske veterinærbesøk og trekk i slakteopgjøret ved avvik. I tillegg utreder Nortura mottaksnekt fra «verstinger». Nylig sendte også bondelagsleder Lars Petter Bartnes et brev til samtlige tillitsvalgte i næringa, der han poengterer det ansvar som påligger alle husdyrprodusenter.

– Vi har i mange år sagt at vi har verdens beste dyrevelferd. Nå har tydeligvis tiden kommet for at vi må dokumentere det. Hvis regelverket følges, er vi der. Men det er avdekket tilfeller hvor dyrevelferden ikke har vært god. Og det er fryktelig krevende for landbruket. Hvert av disse tilfellene er et brudd på forbrukerens tillit til oss, sier Norturas styreleder.

Hun får full støtte hos styreleder Ståle Gausen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF):

– Det kan sies mye om hvorfor næringa har havnet i denne situasjonen, men vi er interessert i å ta tak i problemene. Det er et spørsmål om tillit i markedet. Vi må være der at alle produsenter har «ting på plass», sier han.

– Effektivitetspress ingen unnskyldning

Annonse

Sortland-bonde Kyrre Carlsen trakk i Bondebladets faste spalte «Ytring», før jul, fram at totalpresset på den norske bonden trolig er en medvirkende årsak til dyretragedier. Det er nok byrder nå, lød hans budskap. Men den holder ikke, påpeker Gausen.

– At folk må løpe raskere, er en samfunnsutfordring generelt. Vi kan ikke skylde på det. Næringa må uansett prøve å gjøre sitt beste. Og vi skal følge opp, sørge for bistand og hjelp til produsentene. Vi trenger en tettere dialog med brukerne, slik at vi kan fange opp dem som sliter, sier han.

Dale: – Helt uakseptable forhold

Landbruksminister Jon Georg Dale sier han opplever at næringa nå tar tak, og at partene er enige om veien videre. Han opplever at landbruket tar de avdekkede bruddene på god dyrevelferd på alvor. Men statsråden understreker igjen alvoret:

– Den situasjonen vi har sett i norsk slaktegrisnæring, er helt uakseptabel – og det er tilfeller av drift som er i strid med dyrevelferdsloven. Næringa må rydde opp, og den må stå samlet i oppryddingen. Slik vil det ikke være muligheter for bønder til å lure seg vekk. De vil bli avslørt når næringa jobber sammen. Hittil har holdningene hos flere husdyrprodusenter åpenbart vært for sløv, sier Dale til Bondebladet etter møtet.

Vurderer «å tøffe seg»

Foran møtet, hadde Dale gjort det klart at han kommer til å «tøffe seg» om disse nye tiltakene og programmene allikevel ikke skulle resultere i bedre dyrevelferd i næringa.

– Hva vil en slik tøffere linje fra din side, innebære i praksis?

– Vi har i dag et lovverk som er tilstrekkelig. Men etterlevelsen av lovverket har vært for dårlig. Jeg utelukker ikke at vi på et seinere tidspunkt, om vi ikke får kontroll over situasjonen, må innrette praksisen slik at vi fradømmer retten til husdyrhold på et tidligere tidspunkt enn i dag, sier statsråden.

Han opplyser at departementet allerede i mai-juni 2018 skal ha et oppfølgingsmøte med næringa.

Neste artikkel

– Gir et signal til sauebonden