Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Danmark: Bevilger millioner for å bekjempe MRSA

Den norske strategien hadde kostet danskene milliarder.

Det ville kostet danskene 17,5 milliarder norske kroner å sanere for MRSA, ifølge beregning.

Regjeringen og samtlige partier i Folketinget har inngått et nytt veterinærforlik, skriver landbrugsavisen.no.

I den nye avtalen blir det satt av 302 millioner kroner over fire år, som blant annet skal brukes til å bekjempe utbredelsen av husdyr-MRSA.

Folketinget har valgt å følge anbefalingen fra en ekspertgruppe som miljø- og matminister Esben Lunde Larsen satte ned. Den frarådde å sanere vekk MRSA fra alle svineprodusenter. Det ville bli for dyrt.

Ifølge konservative anslag gjort av Institutt for Mat- og ressursøkonomi ved Universitetet i København, ville det koste rundt 14 milliarder danske kroner å utrydde husdyr-MRSA i Danmark. Det tilsvarer rundt 17,5 milliarder norske kroner.

– Med denne avtalen har man lyttet til fagkunnskapen, sier Martin Merrild, leder for Landbrug & Fødevarer.

– Det gleder meg at man ikke har løpt etter den populistiske tilnærmingen som noen dommedagsprofeter har det travelt med å kjøre i mediene. Man har lyttet til ekspertene, og nå har et bredt flertall av politikerne blitt enige om at dette er veien de vil gå, sier Merrild.

MRSA i nesten alle besetninger

Mens Norge har bekjempet MRSA i svinebesetningene, har utbredelsen derimot eksplodert i Danmark de senere årene.

I 2014 var hele 68 prosent av svinebesetningene smittet.

Siden har situasjonen blitt enda verre. I 2016 hadde andelen økt til 88 prosent, viser Fødevarestyrelsens screening.

– Basert på dagens epidemiologiske kunnskap anbefaler MRSA-ekspertgruppen at vi på dette nivået håndterer og kontrollerer situasjonen, men ikke forsøker å utrydde, som i Norge, står det i rapporten.

Annonse

Anbefalinger i rapporten

Det danske helsevesenet bruker i dag betydelige ressurser på å hindre at husdyr-MRSA kommer seg inn på sjukehus.

– Husdyr-MSRA må være nesten utryddet for at det ikke skal være nødvendig med forebygging på sykehusene. Derfor er det viktigste fokuspunktet på nåværende tidspunkt å begrense risikoen for at husdyr-MRSA kommer seg fra grisehusene og ut i samfunnet, står det i rapporten.

Ekspertgruppen mente at det må jobbes for at færre mennesker blir bærere av husdyr-MRSA. Dette skulle skje ved å styrke smittebarrierene.

De ville blant annet pålegge eierne av grisehus å lage badefasiliteter i tilknytning til grisehusene, og pålegge de som arbeider i grisehusene å bade der når de er ferdige på jobb. Dette bør håndheves med kontroller, står i rapporten.

De anbefalte også hygienetiltak for de som er på hyppige besøk i grisehus, som dyrleger, landbrukskonsulenter og håndverkere.

Gruppa ønsket forskning på hvordan smittebarrieren kan bli enda mer effektiv. De foreslo at det forskes på effekten av at personer som har korte besøk i grisehuset, bruker maske. Hvis det viser seg at masken beskytter mot spredning av husdyr-MRSA, bør det vurderes om det skal bli obligatorisk å bruke maske, mener ekspertgruppa.

Reaksjon først etter ti prosent

Ekspertgruppen ville også følge med på MRSA-spredningen til andre dyr enn gris.

De ville øke overvåkningen, og innføre faste screeningundersøkelser for husdyr-MRSA. Men de hadde ingen planer om å gripe inn med en gang smitte blir oppdaget. Gruppa ville innføre et «aksjonsnivå» på ti prosent. Det betyr at hvis mer enn ti prosent av en dyreart får MRSA, skal MRSA-ekspertgruppen innkalles for å vurdere situasjonen og komme med anbefalinger.

– Med disse anbefalinger er vi nå godt rustet til å legge en kjøreplan for den framtidige innsats mot husdyr-MRSA, sa miljø- og matminister Esben Lunde Larsen i en pressemelding da rapporten kom.

Neste artikkel

Danske bønder sendes på MRSA-kurs