Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for mulig importforbud

EU-kommisjonen vurderer importbegrensninger på reinsdyrkjøtt, som ledd i kampen mot skrantesyke. Dale ber EU avvente.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) møtte fredag EUs kommisær for helse og mattrygghet, Vytenis Andriukaitis for å diskutere videre tiltak mot spredning av skrantesjuke i Norge og EU. Foto: Anders Sandbu

Fredag morgen møtte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) EU-kommissær Vytenis Andriukaitis i Oslo. Temaet var dagens status for skrantesyke (Chronic Wasting Disease), og ulike tiltak EU vurderer for å hindre spredning av hjortedyrsykdommen fra Norge til EU.

Ett av tiltakene EU-kommisjonen nå vurderer, er importbegrensninger på reinsdyrkjøtt – også fra områder i Norge hvor det ikke er påvist smitte. Hittil er det funnet i alt 14 tilfeller av CWD hos villrein – alle i Nordfjella sone 1.

– Må vente med importrestriksjoner

Men Dale frykter at EU skal gå for langt, og ber EU avvente et eventuelt forbud. Importbegrensninger vil i verste fall ramme tamreindriften i Finnmark, mener Dale. Der er det tatt mange prøver, men uten at det er gjort noen funn.

– Mitt hovedbudskap til Andriukaitus under dette møtet, var at vi må se på de regionene hvor man nå vurderer importforbud fra. EU må se hen til en kommende publikasjon fra Norge, som presenteres før sommeren. Denne vil omhandle skillet mellom den smittsomme CWD-varianten i Nordfjella, og den atypiske varianten på elg og hjort. EU må hente erfaringer herfra før de konkluderer i spørsmålet om importforbud, sier Dale til Bondebladet etter møtet i Landbruks- og matdepartementet.

Han viser til at Norge er innstilt på ikke å eksportere kjøtt fra dyr som ikke er testet.

– Derfor har vi påbudt eksportforbud fra Nordfjella. Vi ønsker å være føre-var. Nå opplever vi at EU-kommisjonen er klar og tydelig på at vi må hindre en videre utbredelse. Dét er vi helt enige om. Jeg opplever også at EU ser behovet for å hente mer lærdom fra Norge, sier statsråden.

778 dyr tatt ut

Annonse

Norge har satt i verk store ressurser på å komme den fryktede, og for dyra 100 prosent dødelige, sykdommen til livs. Det statlige uttaket av villreinflokken i Nordfjella sone 1 startet 7. november 2017. Per 30. januar 2018 er det totalt tatt ut 778 dyr i dette uttaket. Dermed gjenstår det å ta ut de siste om lag 900 dyra.

I tillegg har Veterinærinstituttet siden 2016 undersøkt 37 000 prøver, hvorav 14 var positive. 15 000 nye prøver står for tur.

EU trapper opp kampen

Men også EU har trappet opp kampen. Å hindre at CWD sprer seg til EU, er en prioritert oppgave for EU-kommissæren for helse og mattrygghet. For å få bedre kontroll, er EU nå i ferd med å rulle ut et treårig overvåkingsprogram. Dyr skal testet i Sverige, Finland, Litauen, Latvia, Estland og Polen.

– CWD eksisterer ikke i EU i dag, men er et globalt fenomen. Når det gjelder import, så importerer vi bare kjøtt fra hjortedyr som er testet og godkjent. Sykdommen ble oppdaget tilfeldig i Norge, og hvem vet om den ikke kan oppstå i andre land også? Vi ber derfor andre land ha en aktv overvåking. Vi må finne en felles strategi, eller metodologi, for å forstå hele det epidemiske bildet, sier EU-kommissær Vytenis Andriukaitis til Bondebladet.

Han poengterer at det vil være fatalt om sykdommen skulle overføres til mennesker. Enkelte amerikanske forskere på området mener det bare er et tidsspørsmål før så skjer, men her hjemme anser Veterinærinstituttet en slik overføring som lite sannsynlig. Det gjør også landbruksministeren.

– Norge et foregangsland

Andriukaitis roser Norges innsats mot CWD:

– Norge har vært veldig effektiv i arbeidet med å avdekke sykdommen. CWD er ekstremt vanskelig å få bort så snart den er etablert i et territorium. Norge er et foregangsland, og viser hvordan reagere og håndtere en slik situasjon. Bekjempelse av skrantesyke er en felles utfordring, for dette er en prionsykdom som – om den skulle smitte over til mennesker – vil lede til sykdommer som ikke kan behandles, sier han.

Neste artikkel

Vil auke innsatsen mot skrantesjuke