Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Arla vil øke etterbetalingen

Dette trenger melkebøndene våre, mener Arlas ordfører Åke Hantoft.

Resultatet for Arla går tilbake i 2017 sammenlignet med 2016, men etterbetalingen til bøndene skal ikke reduseres i forhold til året før, mener Arla-styret. (Foto: Arla Foods)

Arla-konsernets resultat ble kraftig redusert i 2017. I følge medlemsbladet til Arla ble det på 299 millioner euro, sammenligent med 356 millioner euro i 2016.

Arla er et av verdens største meierikonsern. Selskapet har eiere i Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Luxemburg og Nederland.

Styret i Arla går inn for en etterbetaling på 165 millioner euro til eierne, skriver atl.nu.

Arla har foreslått til representantskapet at meieriet i framtiden skal betale 1 eurocent per kilo melk i restbetaling. Det er et løft i forhold til nåværende praksis med 4,75 prosent av den årlige inntjeningen.

Annonse

Siden konsolideringspolitikken ble vedtatt i 2014 har den blitt tilpasset når det årlige resultatet skulle fordeles, og representantskapet har hvert år fastsatt etterbetalingen til 1 eurocent per kilo melk.

– Vi har et sterkt år ba oss, og det gir også muligheter for en fornuftig etterbetaling. Det trengs ute på gårdene, både for å fortsette innhentingen etter tidligere tøffe perioder, og ettersom vi ser en litt mer positiv tid foran oss, sier Arlas ordfører Åke Hantoft til Arlas medlemsblad.

Neste artikkel

EU har 237 000 tonn melkepulver på lager