Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvarsbygg kan gi ulempe-erstatning

Fire gårder med husdyr vil få høyere støynivå enn dagens høyeste nivå når nye kampfly kommer til Ørland mot slutten av 2017, sier Olaf Dobloug, direktør for kampflybasen i Forsvarsbygg.

– Forsvarsbygg vil kunne gi ulempeerstatning hvis det er rettslig grunnlag for det. Dette er gjort kjent for berørte parter bl.a. gjennom direkte henvendelser, møter og oppslag i media, sier Dobloug.

Les mer: Kritiserer kampfly-prosessen i Ørland

Han oppfordrer husdyrbøndene til å bli med på den oppfølgende undersøkelsen som Forsvarsbygg skal gjennomføre i samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet i perioden 2016-2018/19.

Annonse

– Forsvarsbygg vil vurdere om det er grunnlag for erstatning så fort vi har nødvendig erfaringsgrunnlag fra undersøkelsen for å mene noe om dette, forsikrer Dobloug.

Alle som har bolig innenfor innløsningssonen kan velge mellom tre alternativer.

De kan ta imot tilbud om ny bolig, gjennomføre støytiltak på eksisterende bolig for de med de høyeste støynivåene, eller vente for å oppleve hvordan støyen blir før de bestemmer seg.

Neste artikkel

200 maskiner og traktorer stjålet i Sverige i år