Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Alle ordførerne i Hedmark med felles ulveopprop

Krever at regjeringa omgjør ulvevedtak.

Regjeringa må omgjøre sin beslutning om å si nei til lisensfelling, mener de 22 ordførerne i Hedmark. De forventer at Stortingets representanter skal sørge for at stortingsflertallets syn og vilje blir omsatt til praktisk politikk.

Samtlige 22 ordførere i Hedmark underskrev sist uke et opprop der de krever at Stortinget pålegger regjeringa å omgjøre vedtaket om lisensfelling.

Tolgaordfører Ragnhild Aashaug (Sp) er sammen med Stangeordfører Nils A. Røhne initiativtagere til oppropet.

– Vi krever at Stortinget må legge press på regjeringa for å finne en løsning på dette her. Helgesens vedtak er ikke i samsvar med Stortingets intensjon og vilje når det gjelder bestandsmål for ulv. Regjeringa må omgjøre sin beslutning om å si nei til lisensfelling, sier Aashaug

Feil av ministeren

Ordføreren i Tolga mener det ikke holder å bruke lovverket som Klima- og miljøminister Vidar Helgesens har gjort.

Les mer: – Ulveforliket er verdiløst

Lovavdelingen i Justisdepartementet mente skadepotensialet ulven representerer for beitenæringa i beiteprioritert område ikke er godt nok dokumentert.

– Et lovverk har jo mange tolkninger, stort nok skadeomfang? Hva er egentlig det? Bare i Rendalen ble det jo tatt 500 sauer denne beitesesongen. Det er jo nesten ikke sauebesetninger igjen i Rendalen. Blir dette vedtaket stående, vil det bli et ytterligere ras i sauenæringa flere steder, sier Aashaug.

Annonse

– I tillegg føler mange seg utrygge ved å ha ulven så tett på. Jakt og friluftsliv er i ferd med å bli helt borte enkelte steder, legger hun til.

Oppgitt stemning

– Hvordan er stemningen blant folk i Tolga?

– Mange er oppgitte og preget av håpløshet. De trodde nok ikke dette var mulig, og derfor råder denne stemningen.

Nå står hele fylket samlet, og det var ikke vanskelig å be folk, sier Tolgaordføreren.

– Vi satte frist på et halvt døgn med å svare, men det var ikke noe problem. Vi har ikke Venstreordførere i Hedmark, men vi har utfordret Dag Rønning, fylkesordfører i Hedmark, om han kan utfordre gruppelederne i fylkeskommunen. Det ser jo også ut til å bli en stor sak i Høyre dette nå, sie Ragnhild Aashaug.

Les mer: Mener regjeringen går for langt

Neste artikkel

WWF: Mener jakta truer også andre rovdyr