Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil skille beitedyr og rovdyr

Det er 20 år siden vi fikk den første stortingsmeldingen om forvaltning av de store rovdyrene.

Stortinget sa den gangen ja takk, begge deler: Vi skulle sikre levedyktige bestander av de fire store rovviltartene, samtidig som skader på beitedyr skulle begrenses mest mulig.

Denne politikken har vært en fiasko, skriver Rådet for dyreetikk i en fersk rapport til Landbruks- og matdepartementet:

«Sameksistens mellom husdyr på utmarksbeite og rovvilt har etter Rådets syn vist seg å være umulig uten at beitedyr utsettes for lidelser», heter det i rapporten.

Rådet vil derfor dele inn landet i prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder, med tilstrekkelig avstand mellom.

Annonse

Bønder med beitedyr i rovviltområder bør få offentlige milder til omstilling, foreslår dyreetikkrådet.

Rådet for dyreetikk har kommet med tilsvarende innspill tidligere, men da har staten bare svart med å bruke mer penger til forebyggende tiltak. Dette har vist seg å fungere dårlig. Tapstallene og dyrelidelsene har økt kraftig siden 1990..

- Vi i rådet har ment at vi bør være noe tydeligere denne gangen, og håper politikerne tar henstyn til det, sier rådsleder Gudbrand Bakken til Nationen.

Rådet for dyreetikk er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet