Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utviklet diabetes av oppdrettslaks

Bondebladet.no
Publisert: 15.11.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:35

- Vi var veldig spente på om laks kunne redusere utviklingen avovervekt og diabetes. Men vår studie viste det stikk motsatte, sierpostdoktor Jérôme Ruzzin ved Institutt for biologi vedUniversitetet i Bergen til forskning.no.

Forsøkene viste at absolutt alle mus som ble fôret med kunopprettslaks utviklet fedme og diabetes.

I tillegg viste forsøkene at de hadde dobbelt så høy risiko forå bli overvektige og utvikle diabetes 2 enn mus som fikk etkontrollfôr eller gikk på høyfettdiett.

Fôr med miljøgifter

En tredje gruppe mus fikk en variert diett som kan sammenlignesmed gjennomsnittsdietten til mennesker i Vesten. Disse hadde opptil30 prosent høyere risiko for å utvikle overvekt og diabetes.

- Vanlig laksefôr består blant annet av uraffinert fiskeolje sominneholder miljøgifter. Vi vet nå at disse miljøgiftene kan føretil overvekt og diabetes, sier Ruzzin.

Studien er publisert i tidsskriftet PLoS ONE.

Enormt helseproblem

Overvekt og diabetes 2 i befolkningen øker hvert år påverdensbasis og utgjør et av de største helseproblemene i verden.Tidligere studier fra USA, Finland, Sverige og Asia har vist atfedme og diabetes har økt i takt med eksponeringen for kjemikalierog miljøgifter.

Giftstoffet det er snakk om i fiskeolje er såkalte persistenteorganiske miljøgifter (PoP). Blant annet tilhører PCB, dioksiner ogbromerte flammehemmere denne gruppen.

- Selv lave doser av disse miljøgiftene kan forårsakelangsiktige uheldige effekter på hormonsystemet, påpekerRuzzin.

Lesogså: Støtter ikke lavkarbodiett