Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tverrpolitisk omslutning om landbruket i Steinkjer

- Landbruket er den viktigste næringa vi har i Steinkjer, og Ap er opptatt av å gå i front for den næringa. Det er helt naturlig for oss. Vi var også med og kjempet for landbruket på landsmøtet, sier varaordfører May Britt Lagesen (Ap) til bondelaget.no. Fra ord til handling

Hun sier at det er flere som nå har store forventing til at landbruksmeldinga følges opp med konkret handling.

- Jeg er veldig glad for at vi gjennom mange år har hatt en så bred tverrpolitisk samling om landbruket i Steinkjer. Oppropet er et sterkt uttrykk for den stilling næringa har i kommunen, sier ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) i Steinkjer.

- Jeg ser på oppropet som en støtte til alle gode krefter som jobber nasjonalt for at næringa skal ha gode rammevilkår. Det er gjort mye bra de siste åra, men arbeidet må forsterkes og de gode intensjonene i landbruksmeldinga må komme til uttrykk gjennom jordbruksoppgjøret, sier han videre. Største næringen i kommunen

Annonse

I oppropet heter det at Steinkjer-samfunnet står samlet i kravene om en nasjonal satsing som vil gjøre landbruket til en framtidsnæring i Steinkjer og landet for øvrig. Steinkjer er landets nest største landbrukskommune, og landbruket er den største næringen. Direkte og indirekte representerer landbruket nærmere 2 000 arbeidsplasser i kommunen.

- Derfor er det et sterkt tverrpolitisk og samfunnsmessig bredt forankret engasjement for landbruksnæringa i Steinkjer kommune, heter det i oppropet.

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet