Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tverrpolitisk omslutning om landbruket i Steinkjer

Bondebladet.no
Publisert: 04.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 11:58

- Landbruket er den viktigste næringa vi har i Steinkjer, og Aper opptatt av å gå i front for den næringa. Det er helt naturligfor oss. Vi var også med og kjempet for landbruket på landsmøtet,sier varaordfører May Britt Lagesen (Ap) til bondelaget.no.

Fra ord til handling

Hun sier at det er flere som nå har store forventing til atlandbruksmeldinga følges opp med konkret handling.

- Jeg er veldig glad for at vi gjennom mange år har hatten så bred tverrpolitisk samling om landbruket i Steinkjer.Oppropet er et sterkt uttrykk for den stilling næringa har ikommunen, sier ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) i Steinkjer.

- Jeg ser på oppropet som en støtte til alle gode krefter somjobber nasjonalt for at næringa skal ha gode rammevilkår. Det ergjort mye bra de siste åra, men arbeidet må forsterkes og de godeintensjonene i landbruksmeldinga må komme til uttrykk gjennomjordbruksoppgjøret, sier han videre.

Største næringen i kommunen

I oppropet heter det at Steinkjer-samfunnet står samlet ikravene om en nasjonal satsing som vil gjøre landbruket til enframtidsnæring i Steinkjer og landet for øvrig. Steinkjer erlandets nest største landbrukskommune, og landbruket er den størstenæringen. Direkte og indirekte representerer landbruket nærmere 2000 arbeidsplasser i kommunen.

- Derfor er det et sterkt tverrpolitisk og samfunnsmessig bredtforankret engasjement for landbruksnæringa i Steinkjer kommune,heter det i oppropet.