Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine lånefinansierer utvidelse i Oslo

Lånet, som har en løpetid på 12 år, er øremerket utvidelsen av meieriet på Kalbakken. Den nye anlegget skal erstatte tre andre meierier og en terminal, melder tine.no.

I tillegg til økt kostnadseffektivitet forventes prosjektet å bidra med positive miljøgevinster. Flyttingen fra eldre anlegg vil redusere forbruket av strøm og fyringsolje med over 50 prosent, noe som igjen bidrar til lavere CO2-utslipp. Internasjonal finansinstitusjon

NIB er en internasjonal finansinstitusjon eid av Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige som finansierer prosjekter som styrker medlemslandenes konkurranseevne og forbedrer miljøet. Mulige prosjekter for finansiering vurderes ut ifra et perspektiv om bærekraftig vekst.

- For å bygge en effektiv og samtidig bærekraftig meieriindustri har Tine vedtatt et omfattende investeringsprogram. Finansieringen av disse omfattende anleggsinvesteringene sikres gjennom lån og tilbakeholdt overskudd, sier konserndirektør for økonomi og finans Jørn Spakrud i Tine SA. Miljøvennlig

Annonse

- Kunnskap om produkters påvirkning på miljøet er stadig viktigere for konsumentene. Vi er glade for å delta i finansieringen av Tines utvidede og energieffektive Oslo-meieri, som vil tilby produkter fra et miljøvennlig anlegg, sier administrerende direktør Henrik Norrman i NIB.

Neste artikkel

Juleulv skaper harme