Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine lånefinansierer utvidelse i Oslo

Bondebladet.no
Publisert: 03.05.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 11:55

Lånet, som har en løpetid på 12 år, er øremerket utvidelsen avmeieriet på Kalbakken. Den nye anlegget skal erstatte tre andremeierier og en terminal, melder tine.no.

I tillegg til økt kostnadseffektivitet forventes prosjektet åbidra med positive miljøgevinster. Flyttingen fra eldre anlegg vilredusere forbruket av strøm og fyringsolje med over 50 prosent, noesom igjen bidrar til lavere CO2-utslipp.

Internasjonal finansinstitusjon

NIB er en internasjonal finansinstitusjon eid av Danmark,Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige somfinansierer prosjekter som styrker medlemslandenes konkurranseevneog forbedrer miljøet. Mulige prosjekter for finansiering vurderesut ifra et perspektiv om bærekraftig vekst.

- For å bygge en effektiv og samtidig bærekraftig meieriindustrihar Tine vedtatt et omfattende investeringsprogram. Finansieringenav disse omfattende anleggsinvesteringene sikres gjennom lån ogtilbakeholdt overskudd, sier konserndirektør for økonomi og finansJørn Spakrud i Tine SA.

Miljøvennlig

- Kunnskap om produkters påvirkning på miljøet er stadigviktigere for konsumentene. Vi er glade for å delta ifinansieringen av Tines utvidede og energieffektive Oslo-meieri,som vil tilby produkter fra et miljøvennlig anlegg, sieradministrerende direktør Henrik Norrman i NIB.