Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tid for ny Ganefart

- Ganefart 2012 vil legge spesielt vekt på at spisestedene er gode på formidling om hva gjestene spiser. Blant annet vil både muntlig fortelling og spisekart/annonser telle, sier leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland. Norges Bygdekvinnelag, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge samarbeider om Ganefart.

- Gjennom Ganefart gleder jeg meg til å være med å løfte fram de beste spisestedene som er seg bevisst lokal matkultur, selger den gode historien og har en gjestfri plass klar. Bygdekvinnelaget ønsker gjennom Ganefart å få fram skattene som finnes rundt i Norge både når det gjelder matretter og råvarer, framholder Kleveland.

For å delta i Ganefart må spisestedet melde seg på konkurransen på nettstedet ganefart.no. Ut fra bestemte kriterier søknadene filtreres, og de som fyller kriteriene vil bli besøkt av en fylkesjury.

Les også: Gloppen hotell vant årets Ganefart Tilgjengelig for allmennheten

Kriterier for deltakelse er:

Spisested som ligger langs veien, på land og til vanns. Spisestedet trenger ikke nødvendigvis å ligge ved en utfartsåre eller stamvei. Det kan like gjerne være en destinasjon i seg selv, men det er et kriterium at stedet er tilgjengelig for allmennheten.

Spisestedet skal ha faste åpningstider i perioden mai til september

Antall sitteplasser er ikke av betydning, og spisesteder som ikke tilbyr sine kunder sitteplasser har anledning til å delta i konkurransen.

Spisesteder som ligger i sentrum av Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har ikke anledning til å delta i konkurransen. Åtte regioner

Et mål med Ganefart er å styrke de respektive regionenes reise og næringsliv ved å satse på mat og matkultur, framholder Kleveland.

I Ganefart-sammenheng blir landet inndelt i åtte regioner som følger Mattilsynets regiongrenser. Disse åtte er: Finnmark og Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland, Rogaland og Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud, Oppland og Hedmark, og Oslo, Akershus og Østfold.

Det kåres én vinner i hver region, og landsvinneren blir kåret blant de åtte regionvinnerne.

Alle gjester som besøker et spisested som er med i Ganefart 2012 inviteres til å stemme på spisesteder de er fornøyde med. Avstemningen skal gjøres ved å sende en SMS eller på nett innen 15. august. En person kan bare stemme på et spisested én gang.

Annonse

Vurderingskriteriene er bevisst bruk av lokale råvarer, at det serveres tradisjonsmat eller retter som er typiske for regionen, formidling av stedets og rettens historie vektlegges, og at gjestene føler seg velkomne og hygger seg under måltidet. Premiering

Årets landsvinner vil få prisen 50.000 kroner, som deles ut på reiselivskonferansen på Sundvolden 24. oktober.

De åtte regionvinnerne og vinner av Gjestens beste blir invitert til Oslo som Ganefarts gjester i ett døgn ved åpningen av messen Matstreif 7.- 8. september. I tillegg blir de regionale kåringene markedsført i ulike media.

Gjester som har stemt på Gjestens beste er med i trekningen om en middag for to og ti bokpremier.

Frist for spisestedene selv til å sende inn påmeldingsskjemaet er 1. juni.

Alle spisesteder som sender inn påmeldingsskjemaet før 15. mai er med i trekningen om en premie på 5000 kroner.

Spisestedene profileres gjennom hele sommersesongen på ganefart.no. Nettsiden utstyres med kart slik at publikum kan finne fram til spisestedene mens de er på veien.

Alle påmeldte spisesteder får et anonymt besøk av en jury i løpet av sommeren. Juryen gjør en vurdering og gir spisestedet en tilbakemelding på hvordan de opplevde besøket ut fra premissene for konkurransen. På bakgrunn av disse besøkene tas det ut tre kandidater i hvert fylke. Disse stedene blir nærmere studert og vurdert av regionale juryer som kårer de regionale vinnerne.

De åtte regionale vinnerne blir vurdert av en nasjonal jury som kårer landsvinneren.

Neste artikkel

Hvem blir «Årets Kokk"?»