Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Punktum er ikke satt

Ut fra den elendige starten Nortura hadde i fjoråret, så begynte noen å tvile på om hele omstruktureringen av Nortura som startet i 2009 hadde hatt noen effekt.

- La meg med en gang fastslå at dét hadde den, sier styreleder Sveinung Svebestad. Men når Nortura havnet i skvisen og ga bort effektivitetsgevinstene fortere enn vi klarte skape dem - ja, så ble resultatet som det ble for et år siden.

- Når vi etter hvert klarte å stabilisere priser og marginer, samtidig som vi fortsatte å ta ut ytterligere drift- og effektivitetsforbedringer, så kom resultatet som følge av dette. Poenget mitt er: Vi ville aldri kommet ut med 2011-resultatet uten å gjøre begge deler. Og skal vi klare å levere som forventet i tida framover, er det bare én ting som gir tilstrekkelig effekt. Dette er ikke atomforskning: Vi må øke inntektene og redusere kostnadene, slår Svebestad fast. 1000 årsverk på tre år

Bruttomarginen i dag er 4 prosent under det Nortura hadde for noen år tilbake. En slik innskjerping av akkorden utgjør 720 millioner kroner, noe Svebestad karakteriserer som formidabelt. Samtidig gir det et godt og konkret bilde på hvilken endringsprosess konsernet har vært gjennom.

- De siste tre åra har vi redusert med 1000 årsverk. Bare det siste året er vel 300 årsverk borte, og jeg kan love at vi ikke har satt punktum der. Vi skal fortsette arbeidet med å gjøre bedriften vår enda mer robust - for stopper vi, så tar utviklingen oss straks igjen, sier Svebestad.

Nortura har gjennom de siste tre-fire åra gjennomført et skippertak uten sidestykke, ifølge styrelederen:

- Vi har strukturert og lagt ned fabrikker i et tempo det ikke vil være mulig å følge framover. Tidspunktet er derfor riktig for å arbeide mer med kontinuerlige forbedringer på de fabrikkene som vi skal bygge framtidig virksomhet rundt. Vi må klare å gjøre arbeidsoppgavene mer effektivt og med færre hender - rett og slett fordi personalkostnadene utgjør den største kostnadsposten i regnskapet vårt. Vi vet at arbeidet med kontinuerlig forbedring er godt i gang og kan gi store økonomiske gevinster. Alle de åttefabrikkene som er i gang og jobber med kontinuerlig forbedring leverer bra, er voldsomt entusiastiske og gløder for denne arbeidsmetodikken. Hittil har vi hentet inn 132 millioner kroner utelukkende gjennom å arbeide med kontinuerlig forbedring.

Annonse

Nortura Hærland

Sveinung Svebestad framhevet spesielt Nortura Hærland. Denne fabrikken leverer langt over forventning, ikke minst fordi Hærland med de vedtaka som styret har gjort siste året, til de grader har blitt tildelt en nøkkelrolle for Norturas industrielle virksomhet framover. Nortura skal investere nærmere 650 millioner i forbindelse med nytt kjøttpakkesenter og ny hovedfabrikk for fjørfe.

- Sagt litt enkelt: Hvis Nortura skal lykkes framover, er vi avhengig av å lykkes på Hærland. Derfor er det ekstra gledelig å se at kontinuerlig forbedring er tatt så vel i mot av medarbeiderne der, sier Svebestad.

Neste artikkel

Krevende å bygge opp med sau nå