Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura er oppe av grøfta og øker farten

Sverre Lang-Ree, som er svineprodusent i Stange i Hedmark og leverandør av grisen som blir til Santa Kristina-skinka, legger til at nå går ting bedre: Vi er oppe av grøfta - i riktig kjørebane og vi øker farten.

- Men faren er ikke over, vi kjører på en motorvei, og skal opp i mye høyere hastighet. Resultatene må bedres og vi kan ikke slappe av, framholder Lang-Ree, som er regionleder for Hedmark i Nortura. Rollefordeling

Etter vedtaket i Norturas årsmøte om å endre eierorganisering som er avgjørende for å bli en mer effektiv organisasjon, blir neste oppgave å se på rollefordeling mellom styret, administrasjonen, regionene og andre tillitsvalgte.

Styrerollen i Nortura er i dag for omfattende. Styrekandidater blir forespeilet en 50 prosents arbeidsbelastning. Dette er ikke riktig ressursbruk og prioritering av styrets kapasitet, slår Sverre Lang-Ree fast. For omfattende

Det mest alvorlige, ifølge Lang-Ree, er at styrekandidater med ønsket bakgrunn og kompetanse ikke kan ta på seg vervet, fordi det blir for omfattende å kombinere med drifta eller jobb.

Styremedlemmer må nemlig i større grad prioritere selve styrearbeidet.

- Administrasjonen og regionleddet kan ta et større ansvar og overta flere av de oppgavene som ligger utenfor styrerommet, mener Lang-Ree.

- Vi som eiere må akseptere dette, og ikke forvente å få tilgang på styremedlemmer i alle sammenhenger. Hvis ikke blir vi eiere flaskehalsen i den videre utviklingen av Nortura.

Annonse

Satt på spissen: Det må aldri bli viktigere at vi har styremedlemmer som har tid til å reise rundt og forklare hvorfor det går dårlig i Nortura, enn å få tak i de folka som kan skape gode resultater, sier Sverre Lang-Ree.

Les også: Fra 11 til seks regioner i Nortura Tilførsler

For å oppnå effektiv drift og effektivt kunne utøve rollen som markedsregulator, må vi ha gode tilførsler. I de siste åra har vi mistet større volum. Denne situasjonen er vi nødt til å snu. For å klare dette må vi gjøre tre ting, mener Lang-Ree:

Nortura må drives så godt at vi kan gi gode priser.

Bemanne medlemssida slik at vi har ressurser til å jobbe med tilførsler.

Vi må ha leveringsbetingelser som er reelle verktøy for å sikre tilførsler. Her må vi tørre å utfordre gamle sannheter, og i enda større grad sikre oss leveringer som er effektive for Nortura. Alternativet er at konkurrentene tar disse volumene, og reduksjonen i tilførslene til Nortura øker ytterligere, sier Sverre Lang-Ree.

Til slutt sier Lang-Ree at det er synd at man på årsmøtet ikke klarte å få to tredjedels flertall for å redusere størrelsen på styret fra 14 (9+5) ned til 11 (7+4). Et så stort styre på 14 jobber ikke effektivt, mener han.

Neste artikkel

Krevende å bygge opp med sau nå