Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Moelven på rett vei

Bondebladet.no
Publisert: 25.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 11:56

Driftsinntektene i første kvartal økte med 212 millionerkroner sammenliknet med samme periode i 2011 og endte på 2165millioner, skriver Moelven i en pressemelding.

Tjener penger

Konsernsjef Hans Rindal gleder seg over at det går rett vei forMoelven, men skulle gjerne sett at resultatet hadde værtstørre.

- Det er hyggelig å se at omsetningsøkningen vår fortsetter ogat vi igjen tjener penger. Resultatet er positivt - hvilket jeg erglad for. Men det bør bli større, selv om vi snakker om et kvartali lavsesongen, sier Rindal.

Rindal forklarer at det er prosjektdivisjonen Byggsystemer somstår for det meste av inntjeningen.

- Byggsystemer står for veldig mye av resultatet og har også enklar framgang fra i fjor. Ordrereserven er også tilfredsstillendeog det ser ut til å bli et bra år for denne divisjonen. Det erfremdeles lave bruttomarginer for Moelvens sagbruk, men noe erkompensert av bedret intern drift, sier Rindal.

Når det gjelder salget av byggevarer via handelen, har det værtnormalt for sesongen og konsernsjef Hans Rindal har tro på at detvil bli en bra sommersesong.

Bedring i vente

Det forventes ingen snarlig økning i etterspørselen etterindustritre i Europa. Positive signaler fra andre områder som MidtØsten, Nord Afrika og USA indikerer likevel at en bedring imarkedsbalansen for industritre internasjonalt kan forventes.

Aktivitetene for Wood-selskapene i Norge og Sverige forventes åbli opprettholdt på et akseptabelt nivå, spesielt innenROT-segmentet. Ordrereserven for Byggsystemer sikrer en normal oggod aktivitet i andre kvartal.

Samlet forventer styret at konsernets resultat for 2012 blirbedre enn for 2011.

Tidligere daglig leder Ingmar Karlsen i Moelven ØsterdalsbruketAS er konstituert divisjonssjef i Moelven Timber etter at JohanPadel sa opp sin stilling. Padel blir ny konsernsjef hoskonkurrenten Setra Group AB i Sverige.