Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest mulig biogass

Bondebladet.no
Publisert: 16.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 11:55

I det nyåpnede biogasslaboratoriet på Ås jobber forskerne blantannet med å forbehandle råstoff slik at mest mulig biogass kanutvinnes. Allerede nå kan de anslå at man innen 2020 vil kunne fåut fire ganger så mye biogass av ulike råstoff, enn de hadde regnetmed på forhånd. Én metode for å få til det, er å lokke fram etsmell eller to, skriver forskning.no.

Gassproduksjon etter nedbryting

- Se for deg en svamp som blir plassert i et kammer med massedamp. Etter hvert blir denne svampen fylt av damp. Slipper manplutselig trykket, vil dampen som er midt inne i svampen tvinge segut på en slik måte at den river i stykker hele svampen.

Slik forklarer Roald Sørheim, seksjonsleder på Bioforsk Jord ogmiljø og en av forskerne ved CenBio, metoden som brukes for åutvinne mest mulig biogass fra et råmateriale.

Metoden er utviklet av det norske selskapet Cambi og går ut påat råstoff varmes opp med damptrykk til mellom 130 og 210 grader,før temperaturen senkes raskt og en dampeksplosjon oppstår.

Denne eksplosjonen sprenger i stykker materialet, noe som gjørat bakterier og enzymer lettere kommer til, slik atnedbryting kan skje og gass blir produsert.

Sagt på en annen måte: Akkurat som en potet er lettere å fordøyenår den er kokt enn når den er rå, oppnår man at nedbryting av etråmateriale skjer raskere med en forbehandling enn uten.

Foreløpig best på trevirke

Dampeksplosjonsmetoden brukes i mange sammenhenger, men i dennesammenhangen tester forskerne ut metoden på ulike materialer undervarierende forhold for å finne ut akkurat hvilke stoffer som erbest egnet til gassproduksjon. Det er særlig trevirke forskerne haroppdaget at metoden fungerer godt på, men metoden kan benyttes påandre materialer også.

Dobling innen 2012

Regjeringen har satt seg som mål at bioenergibruken i Norge skaldobles innen 2020.Dette krever forskning, noe som er bakgrunnen forat det nasjonale forskningssenteret CenBio ble opprettet i2009.

Senteret er etablert av Bioforsk, Norsk Institutt for Skog oglandskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap, for en fellessatsing på forskning og utvikling innenfor fornybar energi, medhovedvekt på bioenergi.