Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest mulig biogass

I det nyåpnede biogasslaboratoriet på Ås jobber forskerne blant annet med å forbehandle råstoff slik at mest mulig biogass kan utvinnes. Allerede nå kan de anslå at man innen 2020 vil kunne få ut fire ganger så mye biogass av ulike råstoff, enn de hadde regnet med på forhånd. Én metode for å få til det, er å lokke fram et smell eller to, skriver forskning.no. Gassproduksjon etter nedbryting

- Se for deg en svamp som blir plassert i et kammer med masse damp. Etter hvert blir denne svampen fylt av damp. Slipper man plutselig trykket, vil dampen som er midt inne i svampen tvinge seg ut på en slik måte at den river i stykker hele svampen.

Slik forklarer Roald Sørheim, seksjonsleder på Bioforsk Jord og miljø og en av forskerne ved CenBio, metoden som brukes for å utvinne mest mulig biogass fra et råmateriale.

Metoden er utviklet av det norske selskapet Cambi og går ut på at råstoff varmes opp med damptrykk til mellom 130 og 210 grader, før temperaturen senkes raskt og en dampeksplosjon oppstår.

Denne eksplosjonen sprenger i stykker materialet, noe som gjør at bakterier og enzymer lettere kommer til, slik at nedbryting kan skje og gass blir produsert.

Annonse

Sagt på en annen måte: Akkurat som en potet er lettere å fordøye når den er kokt enn når den er rå, oppnår man at nedbryting av et råmateriale skjer raskere med en forbehandling enn uten. Foreløpig best på trevirke

Dampeksplosjonsmetoden brukes i mange sammenhenger, men i denne sammenhangen tester forskerne ut metoden på ulike materialer under varierende forhold for å finne ut akkurat hvilke stoffer som er best egnet til gassproduksjon. Det er særlig trevirke forskerne har oppdaget at metoden fungerer godt på, men metoden kan benyttes på andre materialer også. Dobling innen 2012

Regjeringen har satt seg som mål at bioenergibruken i Norge skal dobles innen 2020.Dette krever forskning, noe som er bakgrunnen for at det nasjonale forskningssenteret CenBio ble opprettet i 2009.

Senteret er etablert av Bioforsk, Norsk Institutt for Skog og landskap og Universitetet for miljø- og biovitenskap, for en felles satsing på forskning og utvikling innenfor fornybar energi, med hovedvekt på bioenergi.

Neste artikkel

Derfor velger Torgeir solceller på taket