Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Må beholde tilliten

Det manglet ikke på selvkritikk etter smørmangelen da Tines styreleder Trond Reierstad talte til årsmøtet. Likevel pekte han på at det meste går bra i Tine, og at erfaring fra fortida må brukes når blikket rettes framover.

Han skisserte tre markeder der Tine må prestere.

- Vi må Ievere i det politiske markedet. Våre rammevilkår er avhengige av at Tine oppfyller politiske forventninger. Vi skal også levere i eierorganisasjonen, for eierne i en samvirkeorganisasjon skal ikke bare ha det best mulig økonomiske utbyttet. De skal også ha reell innflytelse gjennom demokratiske organ. Og vi skal levere i markedet. Uten kunder, ingen melkeproduksjon. Det høres enkelt ut, men tar vi det virkelig nok innover oss? Ble overrumplet

Det gjorde ikke Tine i fjor, erkjente Reierstad, som forventer fortsatt skarpe blikk fra omverdenen.

- På dette området er det politikerne som har forventninger til oss. Vi har politisk støtte til «Den norske modellen», men på dette området er det nå først og fremst opp til Tine selv å utføre oppgavene på en slik måte at tilliten styrkes. Som melkeprodusenter er vi avhengige av at Tine lykkes i dette.

Konsernsjef Stein Øiom beklaget også at avbøtende tiltak som import, omstilling av produksjon og bortfall av overproduksjonsavgift ikke ble tatt i bruk raskere.

Annonse

- Vi lot oss overrumple av et kraftig skifte fra overskudd til underskudd. Det kom overraskende på mange andre europeiske kolleger også. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring. I deler av vinteren var det historisk lave smørlargre i Europa. Etter 30 år med overskudd i melkemarkedet ble det underskudd. Men metodikk og tankesett er tilpasset en situasjon med overskudd, sa Øiom. Gir forutsigbart marked

Reierstad slo fast at den norske modellen, der markedet stabiliseres av næringa og myndighetene, har vist seg effektiv i tre generasjoner.

- Det gir stabilitet for forbrukere, industri og produsenter. Stabile rammevilkår er ett av få fortrinn som norsk næringsmiddelindustri har. Dette fortrinnet må vi beholde for hele verdikjeden slik at vi har et forutsigbart marked å levere til. Fundament for Landbruksmeldingen

Reierstad viste til landbruksmeldinga som legger opp til det han kaller ambisiøse mål om distriktslandbruk og verdiskapning.

- Melkeprodusentene står for den største sysselsettingen og verdiskapningen i landbruket. Hoveddelene av arealet disponeres av melkeprodusentene, og dermed er forvaltningen av miljø og kulturlandskap knyttet til vår næring. Det vil være umulig å nå målene i meldinga uten å satse på økt melkeproduksjon.

Neste artikkel

Juleulv skaper harme