Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer villaksportalen.no

Her har Direktoratet for naturforvaltning (DN) samlet informasjon om vill laks, sjøørret og sjørøye. En kan videre lese om bestandstilstandene, fiskeregler, forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye, og hvilke påvirkningsfaktorer bestandene står overfor, skriver DN.

- DN har hatt et langt og nært forhold til villaksen. Helt siden vi ble opprettet som Direktoratet for jakt viltstell og ferskvannsfiske i 1965 har vi jobbet med å kartlegge og forvalte denne fascinerende arten og verdifulle naturressursen. Vi ønsker med denne portalen å gi bedre innsikt i den betydelige forvaltningsjobben som gjøres og det omfattende kunnskapsgrunnlaget vi bygger på, sier Janne Sollie, direktør for DN. Kunnskap og status

DN i fikk i 2011 i oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) å lage en slik portal. MD ønsket å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap om, og status for bevaring av vill laksefisk og betydningen av ulike påvirkningsfaktorer.

- Vi opplever at laks, sjøørret og sjørøye er et av våre områder hvor det er mest interesse fra publikum og andre deler av forvaltningen. Både fiskere, elveeiere, naturvernere og andre næringsinteresser er opptatt av villaksen. Det er kanskje ikke så rart: den er nærmest en ikonisk art med stor økonomisk og kulturell verdi. Større ansvar på Norge

Annonse

En av tre atlantiske laks kommer fra norske vassdrag. Dessverre er den atlantiske laksestammen blitt kraftig redusert de siste tiårene, og vi mottar stadig rapporter om at laksen allerede er akutt utrydningstruet i deler av utbredelsesområdet.

- Klimaendringene kan presse laksen ytterligere nordover, og vi kan derfor forvente at vi i framtiden får et enda større internasjonalt ansvar for denne arten. Tilstanden for de norske laksebestandene kan bli avgjørende for artens overlevelse, sier Sollie.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018