Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landkreditt kan miste bondestyring

Forslaget finnes i en NOU om ny finanslovgiving som består av en rapport fra Banklovkommisjonen (rapport nr. 24), og innebærer blant annet innføring av såkalt kundedemokrati, i form av en kundevalgt generalforsamling. Detaljene i forslaget skal komme seinere, men Nordmo slo på årsmøtet alarm om at det kan bety slutten for dagens medlemsvalgte årsmøte.

Medlemskap - og dermed eierskap til Landkreditt - er i dag forbehold bønder med pantelån i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank, samt disses medlåntakere - totalt vel 11.000 medlemmer.

Med alle som benytter tilbud for privat- og næringskunder, har Landkreditt totalt cirka 45.000 kunder, hvorav også mange utenfor aktivt landbruk. Det nye forslaget vil videre bety fjerning av kontrollkomité og representantskap og det vil også for eksempel forhindre at styrelederen i morselskapet Landkreditt SA kan være styremedlem i Landkreditt Bank eller de andre datterselskapene i konsernet. Mister styring

Banklovkommisjonens forslag var en hovedsak på Landkreditts årsmøte rett før påske. Der sa Nordmo at det er de valgte årsmøtedeltakerne som er representanter for de faktiske eierne av Landkreditts egenkapital. Og hvis en ikke klarer å få et lovverk tilpasset Landkreditts behov, frykter han nå at det ikke lenger blir mulig å sikre eierne av egenkapitalen styring med Landkreditt som strategisk redskap for landbruket og landbrukets utøvere. Det vil si at Landkreditt skal være en trendsetter på produkter og tjenester innen bank og finans som landbrukets utøvere har behov for i sin virksomhet til en riktig og konkurransedyktig pris over tid. I verste fall oppløsning?

Hvis Banklovkommisjonens innstilling blir ny lov, trakk Nordmo opp et verstefallsscenario om at den tid kommer da medlemmene må få tilbake egenkapitalen og at Landkreditt SA overdrar aksjene i Landkreditt Bank AS til sine medlemmer og avvikler foreninga.

Annonse

Nordmo gjorde det klart at Landkreditt for sin del ikke har behov for noen ny lov, men sa at omdanning til en såkalt kooperativ bank under bestemte forutsetninger kan være et alternativ som kan sikre forsatt eierskap til egenkapitalen og eierstyring. Han regner imidlertid med at det nå blir en prosess for å finne løsninger som tilfredsstiller Landkreditts behov, og den ble innledet på årsmøtet, dit Landkreditt-ledelsen hadde invitert Senterpartiets statssekretær i

Finansdepartementet, Morten Søberg, som gjest. Søberg kom for å holde foredrag om banklovforslaget for årsmøtedeltakerne, men det legges ikke skjul på at hensikten med invitasjonen også var å la Finansdepartementets representant bli kjent med Landkreditt og få sendt noen meldinger med tilbake til Sigbjørn Johnsens departement. En rekke talere fra salen bidro da også etter foredraget til en time med voksenopplæring til statssekretæren om hvordan finanssamvirket virker i praksis og hva som skiller det fra ASA-eid eierskap. Vil ha dialog

Søberg ga til kjenne både djup respekt og sympati for Landkreditts strategiske oppdrag. Han lovte at kontakten mellom departementet og Landkreditt om saken skal fortsette, og at han vil nå over påske vil ta initiativ til en åpen og skikkelig gjennomgang prosess for å se hva som er mulig å få til. Det nye lovverket skal på plass før stortingsvalget 2013.

Neste artikkel

Uendra mjølkekvoter for 2018