Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hedret med gullnål av Gartnerforbundet

Arild Sletten fikk utmerkelsen av generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg, i forbindelse med at han fylte 70 år og gikk over i pensjonistenes rekker. Utmerkelsen henger meget høyt.

NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke i organisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skape fremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt og internasjonalt. NGFs gullnål kan tildeles fortjente personer i inn- og utland. NGFs hovedstyre foretar tildelingen.

- Du har i løpet av din yrkesaktive tid vært en markant støttespiller for gartneri- og hagebruksnæringen og du har med ditt generelle engasjement for restriktiv handel med plantemateriale over landegrensene har hatt stor betydning for bl.a. NGFs medlemmer. Blant annet har du arbeidet mye med bakteriesykdommer på grønnsaker og prydplanter og ulike frukttresykdommer, og du har i mange år vært engasjert innenfor framavl av prydplanter, sa Katrine Røed Meberg i talen til Sletten.

Hun trakk også fram arbeidet med pærebrann.- En alvorlig sykdom med store økonomiske konsekvenser. Du en påviste pærebrann i Norge første gang i 1986 og bisto Mattilsynet med din kompetanse i diagnostisering og utryddingskampanjen som ble satt i gang. Det er siden den gang satset mye på å begrense spredningen og vi har heldigvis klart å holde de viktige fruktmiljøene fri for sykdommen, sa hun blant annet.

Bioforsk Plantehelse hedret Sletten med å arrangere seminar for inviterte gjester og kollegaer, med etterfølgende middag og festlig samvær. Sletten har vært ansatt i Bioforsk i over 40 år.

Annonse

Neste artikkel

Flere leser Bondebladet