Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hedret med gullnål av Gartnerforbundet

Karl Erik
Publisert: 30.04.12 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 12:10

Arild Sletten fikk utmerkelsen av generalsekretær i Norsk Gartnerforbund,Katrine Røed Meberg, i forbindelse med at han fylte 70 år og gikkover i pensjonistenes rekker. Utmerkelsen henger meget høyt.

NGFs gullnål kan tildeles personer som gjennom sitt virke iorganisasjonen og innenfor næringen har vært med på å skapefremgang for yrket og fremme samarbeide og forståelse nasjonalt oginternasjonalt. NGFs gullnål kan tildeles fortjente personer i inn-og utland. NGFs hovedstyre foretar tildelingen.

- Du har i løpet av din yrkesaktive tid vært en markantstøttespiller for gartneri- og hagebruksnæringen og du har med dittgenerelle engasjement for restriktiv handel med plantematerialeover landegrensene har hatt stor betydning for bl.a. NGFsmedlemmer. Blant annet har du arbeidet mye med bakteriesykdommer pågrønnsaker og prydplanter og ulike frukttresykdommer, og du har imange år vært engasjert innenfor framavl av prydplanter, sa KatrineRøed Meberg i talen til Sletten.

Hun trakk også fram arbeidet med pærebrann.- En alvorlig sykdommed store økonomiske konsekvenser. Du en påviste pærebrann i Norgeførste gang i 1986 og bisto Mattilsynet med din kompetanse idiagnostisering og utryddingskampanjen som ble satt i gang. Det ersiden den gang satset mye på å begrense spredningen og vi harheldigvis klart å holde de viktige fruktmiljøene fri for sykdommen,sa hun blant annet.

BioforskPlantehelse hedret Sletten med å arrangere seminar forinviterte gjester og kollegaer, med etterfølgende middag og festligsamvær. Sletten har vært ansatt i Bioforsk i over 40år.